Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Duševné zdravie

Negatívne sociálno-psychologické javy s vplyvom na výchovu a vzdelávanie žiakov

V súčasnosti naše školstvo zažíva obrovskú zmenu a dôraz sa kladie hlavne na obsahovú stránku vyučovacieho procesu, ktorá sa komplikuje situáciou so zvládaním endemického problému. Je to už pomerne dlhá doba, kedy žiaci absentujú v školských lavic...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály