Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Dôležitosť emocionálnej a vzťahovej inteligencie v riadiacom procese

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Duševné zdravie

Mnohí psychológovia sa zhodujú v názoroch, že covidové obdobie kladie mimoriadne nároky na osobnosť riadiacich pracovníkov, pretože zmena prístupov v akejkoľvek oblasti odhaľuje plytkosť emocionálnej a vzťahovej inteligencie, ktorej najzradnejšie fenomény sa ukazujú práve v negatívnych konotáciách. Na rýchle zmeny a stúpajúce sa životné nároky významne vplýva aj úroveň emocionality, konkrétne, emocionálneho kvocientu EQ a rozmer vzťahovej inteligencie, vzťahového kvocientu VQ ako imperatívu predpokladu úspešnosti osobnosti. Moderný výskum inteligencie pripisuje zvláštnu úlohu poznaniu o sebe samom a senzitivite voči iným, čo označujeme ako intrapersonálnu a interpersonálnu inteligenciu, ktorá je predpokladom pre kvalitu efektívnej komunikácie a kultivovaného riešenia mnohých záťažových situácií vyplývajúcich z procesu riadenia. 

„Stretnutie dvoch osobností je ako kontakt dvoch chemických látok: ak dôjde k reakcii, obe sa premenia.“C. G. Jung

Streľba na univerzite v nemeckom meste Heidelberg počas prednášky na lekárskej fakulte, streľby v amerických školách a univerzitách, smrteľný útok nožom na základnej škole vo Vrútkach a celý rad tragických obetí útokov, samovraždy páchateľov sú výrazným imperatívom dnešnej doby a zvlášť, ak ide o študentov, žiakov, ktorí prekvapovali dobrým prospechom či vysokým IQ. Aj v našich školských podmienkach nebol zaznamenaný ani jeden koniec školského roka, pri ktorom by z rôznych dôvodov nedošlo k incidentom s pedagógmi, útekom detí z domu, sebapoškodzovaniu, šikane, týraniu zvierat a ďalším konfliktným situáciám, ktoré riešia školskí psychológovia i úrady činné v tresnom konaní a prekvapujúco nie sú to len deti so slabým prospechom. Emocionálna a vzťahová inteligencia predstavujú rozmer, ktorý je nesmierne dôležitý, a na ktorý v našej školskej praxi zatiaľ nekladieme dostatočný dôraz.

Emocionálna inteligencia a úspech

Jedným z verejných tajomstiev psychológie je, že podľa školského prospechu, IQ alebo podľa výsledkov psychologických testov nemožno, napriek popularite týchto hodnotení, spoľahlivo predpovedať úspech v živote. Nemožno pochybovať o tom, že u veľkých skupín ľudí existuje priamy štatistický vzťah medzi výškou IQ a spôsobom života. Mnoho ľudí s veľmi nízkym IQ skončí v nenáročnom podriadenom povolaní, zatiaľ čo ľudia s vysokým IQ sú spravidla dobre platení - neplatí to však zďaleka vždy. IQ prispieva k faktorom určujúcim úspech v živote len 20 %, celých 80 % ponecháva ďalším vplyvom. Ako máme možnosť pozorovať, postavenie, ktoré človek v spoločnosti dosiahne, je v celkovej väčšine určované inými faktormi než je IQ, od spoločenského pôvodu až po šťastie (Goleman, 1997).

Vysoké IQ nie je zárukou prosperity, spoločenského postavenia ani šťastia. Napriek tomu sa naša kultúra sústreďuje v hodnotení takmer výhradne na tento typ kvality osobnosti. Bez povšimnutia necháva emocionálnu inteligenciu. Citový život je oblasťou, ktorú rovnako ako matematiku alebo čítanie môžeme zvládať s väčším či menším úspechom, a pre ktorú potrebujeme niekoľko ďalších zručností. Tie sú kľúčom k pochopeniu, prečo kvalita života jedného človeka napreduje, zatiaľ čo druhý skončil v slepej uličke neúspechu.

Pohľad na obsah kvality emocionálnej inteligencie

SEBAUVEDOMENIE - POZNANIE VLASTNÝCH EMÓCIÍ základným kameňom emocionálnej inteligencie je vedieť ohodnotiť a pomenovať vlastné city v okamihu ich vzniku a potom zvládať ich premenu. Len ten, kto vie, prečo sa cíti tak, ako sa cíti, vie uvedomene zaobchádzať so svojimi citmi, vie ich usporiadať, komparovať, regulovať, vie o svojich silných a slabých stránkach. Emocionálne sebauvedomenie charakterizuje aj úprimnosť a schopnosť vnímať vlastnú osobosť realisticky. Ide tiež o prijímanie a vnímanie seba v pozitívnom zmysle, o zdravé sebavedomie, ktoré z hľadiska emocionality predstavuje dôležitú rovinu. Zvláštnym sprievodným javom sebavedomia je aj schopnosť sebairónie a sebahumoru, ktoré predstavujú

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály