Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov (2.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková Rubrika: Legislatíva Vydanie: 7-8/2018 Ročník: 2018

V druhej časti príspevku sa zaoberáme súhlasom dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov detí/žiakov a spracúvaním osobných údajov na základe osobitného predpisu, ktorým je školský zákon pre potreby pedagogickej dokumentácie a centrálneho registra. Vymenúvame aj osobitné situácie zákonného spracúvania osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb.

Príspevky v diskusii: 0

Ochrana osobných údajov (1.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková Rubrika: Legislatíva Vydanie: 6/2018 Ročník: 2018

Cieľom prvej časti príspevku je oboznámiť širokú pedagogickú verejnosť s aktuálnym právnym rámcom ochrany osobných údajov v podmienkach SR s poukázaním na odporúčania ministerstva školstva pri vykonaní opatrení pre zabezpečenie funkčného informačného systému v podmienkach škôl a školských zariadení v systéme regionálneho školstva.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk