Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov (2.)

V druhej časti príspevku sa zaoberáme súhlasom dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov detí/žiakov a spracúvaním osobných údajov na základe osobitného predpisu, ktorým je školský zákon pre potreby pedagogickej dokumentácie a centrálneho reg...

Ochrana osobných údajov (1.)

Cieľom prvej časti príspevku je oboznámiť širokú pedagogickú verejnosť s aktuálnym právnym rámcom ochrany osobných údajov v podmienkach SR s poukázaním na odporúčania ministerstva školstva pri vykonaní opatrení pre zabezpečenie funkčného informačn...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály