Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Výskum

Kyberšikanovanie a online aktivity stredoškolákov (2.)

Príspevok sa venuje problematike vzťahu medzi prejavmi kyberšikanovania a frekvenciou realizácie online aktivít v stredoškolskom prostredí. Teoretická časť príspevku sa venuje relevantným výskumným zisteniam z oblasti vzťahu medzi on-line aktivita...

Kyberšikanovanie a online šikanovanie na internete (1.)

V príspevku sa venujeme problematike kyberšikanovania u stredoškolských študentov. Cieľom je identifikovať prevalenciu prejavov kyberšikanovania medzi nimi a zistiť frekvenciu realizácie online aktivít. Opíšeme diferenciácie medzi šikanovaním a ky...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály