Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

VYHLÁŠKY a ich zmeny

Vyhláška 344/2023 Z.z.

Schválený 21. 8. 2023 Účinný 1. 9. 2023 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

344/2023 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z.z. o základnej škole

Vyhláška 343/2023 Z.z.

Schválený 21. 8. 2023 Účinný 1. 9. 2023 Novelizovaný: 1. 10. 2023  

343/2023 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 287/2022 Z.z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Vyhláška 342/2023 Z.z.

Schválený 21. 8. 2023 Účinný 1. 9. 2023  

342/2023 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 24/2022 Z.z. o zariadeniach poradenstva a prevencie

Vyhláška 341/2023 Z.z.

Schválený 21. 8. 2023 Účinný 1. 9. 2023 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

341/2023 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole

Vyhláška 340/2023 Z.z.

Schválený 21. 8. 2023 Účinný 1. 9. 2023  

340/2023 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním

Vyhláška 339/2023 Z.z.

Schválený 21. 8. 2023 Účinný 1. 9. 2023  

339/2023 Z.z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii

Zákon 338/2023 Z.z.

Schválený 21. 8. 2023 Účinný 1. 9. 2023  

338/2023 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov

Vyhláška 173/2023 Z.z.

Schválený 28. 4. 2023 Účinný 1. 9. 2023  

173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Vyhláška 26/2023 Z.z.

Schválený 12. 1. 2023 Účinný 1. 2. 2023  

26/2023 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z.z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky

Vyhláška 287/2022 Z.z.

Schválený 11. 8. 2022 Účinný 1. 9. 2022 Novelizovaný: 1. 10. 2023  

287/2022 Z.z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Vyhláška 224/2022 Z.z.

Schválený 15. 6. 2022 Účinný 1. 7. 2022  

224/2022 Z.z. o strednej škole

Vyhláška 223/2022 Z.z.

Schválený 15. 6. 2022 Účinný 1. 7. 2022 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

223/2022 Z.z. o základnej škole

Zákon 206/2022 Z.z.

Schválený 3. 6. 2022 Účinný 1. 7. 2022  

206/2022 Z.z. , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania

Vyhláška 203/2022 Z.z.

Schválený 1. 6. 2022 Účinný 15. 6. 2022  

203/2022 Z.z. , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 158/2021 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní

Vyhláška 202/2022 Z.z.

Schválený 3. 6. 2022 Účinný 7. 6. 2022  

202/2022 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

Vyhláška 164/2022 Z.z.

Schválený 9. 5. 2022 Účinný 1. 6. 2022  

164/2022 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 Z.z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji

Vyhláška 163/2022 Z.z.

Schválený 9. 5. 2022 Účinný 30. 5. 2022  

163/2022 Z.z. , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z.

Vyhláška 142/2022 Z.z.

Schválený 19. 4. 2022 Účinný 28. 4. 2022  

142/2022 Z.z. o minimálnych požiadavkách na psychickú spôsobilosť na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca, postupe pri posudzovaní psychickej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca a náležitostiach psychologického posudku

Vyhláška 24/2022 Z.z.

Schválený 17. 1. 2022 Účinný 1. 1. 2023 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

24/2022 Z.z. o zariadeniach poradenstva a prevencie

Vyhláška 68/2022 Z.z.

Schválený 4. 3. 2022 Účinný 15. 3. 2022 Zrušený: 1. 9. 2023  

68/2022 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z.z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 3. 7. 2024  

250/2007 Z.z.

Novelizovaný: 2. 7. 2024  

595/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

650/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

530/2023 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Zmena nastane

5/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

215/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

404/2011 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve