Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

VYHLÁŠKY a ich zmeny

Vyhláška 68/2022 Z.z. S U

Schválený 4. 3. 2022 Účinný 15. 3. 2022  

68/2022 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z.z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii

Vyhláška 142/2022 Z.z. S U

Schválený 19. 4. 2022 Účinný 28. 4. 2022  

142/2022 Z.z. o minimálnych požiadavkách na psychickú spôsobilosť na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca, postupe pri posudzovaní psychickej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca a náležitostiach psychologického posudku

Vyhláška 24/2022 Z.z. S

Schválený 17. 1. 2022 Účinný 1. 1. 2023  

24/2022 Z.z. o zariadeniach poradenstva a prevencie

Vyhláška 22/2022 Z.z. S U

Schválený 17. 1. 2022 Účinný 1. 2. 2022  

22/2022 Z.z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

Vyhláška 21/2022 Z.z. S U N

Schválený 17. 1. 2022 Účinný 1. 2. 2022 Novelizovaný: 15. 3. 2022  

21/2022 Z.z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii

Vyhláška 541/2021 Z.z. S U

Schválený 22. 12. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

541/2021 Z.z. o materskej škole

Vyhláška 527/2021 Z.z. S U

Schválený 17. 12. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

527/2021 Z.z. o edukačných publikáciách

Vyhláška 435/2020 Z.z. N

Schválený 18. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

435/2020 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Vyhláška 436/2020 Z.z.

Schválený 18. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

436/2020 Z.z. , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z.z.

Vyhláška 437/2020 Z.z.

Schválený 18. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

437/2020 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších predpisov

Vyhláška 438/2020 Z.z. Z

Schválený 18. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021 Zrušený: 1. 1. 2022  

438/2020 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z.

Vyhláška 1/2020 Z.z.

Schválený 23. 12. 2019 Účinný 15. 1. 2020  

1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Vyhláška 361/2019 Z.z. N

Schválený 28. 10. 2019 Účinný 15. 11. 2019 Novelizovaný: 1. 6. 2022  

361/2019 Z.z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji

Vyhláška 292/2019 Z.z.

Schválený 24. 9. 2019 Účinný 1. 10. 2019 Novelizovaný: 19. 11. 2021  

292/2019 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

Vyhláška 251/2018 Z.z.

Schválený 5. 9. 2018 Účinný 13. 9. 2018 Novelizovaný: 1. 10. 2021  

251/2018 Z.z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Vyhláška 318/2008 Z.z.

Schválený 23. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 9. 2020  

o ukončovaní štúdia na stredných školách

Vyhláška 320/2008 Z.z.

Schválený 23. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

320/2008 Z.z. o základnej škole

Vyhláška 305/2008 Z.z.

Schválený 23. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

o škole v prírode

Vyhláška 65/2015 Z.z.

Schválený 24. 3. 2015 Účinný 1. 4. 2015 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

65/2015 Z.z. o stredných školách

Vyhláška 291/2004 Z.z.

Schválený 15. 4. 2004 Účinný 15. 5. 2004 Novelizovaný: 20. 6. 2009  

291/2004 Z.z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

67/2020 Z.z.

Novelizovaný: 20. 5. 2022  

102/2020 Z.z.

Novelizovaný: 20. 5. 2022  

159/2018 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2022  

164/2022 Z.z.

Schválený 9. 5. 2022  

163/2022 Z.z.

Schválený 9. 5. 2022  


Zmena nastane

231/2009 Z.z.

Novelizovaný: 30. 5. 2022  

163/2022 Z.z.

Účinný 30. 5. 2022  

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

164/2022 Z.z.

Účinný 1. 6. 2022  


Archív zmien v legislatíve