Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Mediácia - November 2023

Kľúčové vlastnosti a zručnosti mediátora v školskom prostredí

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Čo robí mediátora v školskom prostredí vítaným? Ktoré zručnosti sú pre mediátora dôležité? Čo je hra na mediátora a čo reálne používanie mediačných zručností v rovesníckej mediácii? Každá škola je jedinečná, preto program rovesníckej mediácie je ...

Mediácia podľa zákona, mediácia ako odborná metóda a mediácia ako forma prevencie

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Školské prostredie ponúka množstvo situácií, kde prítomnosť mediátora je potrebná. Mediácia realizovaná podľa zákona o mediácii (realizuje ju mediátor z registra mediátorov na MS SR), mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov (realizuje ju m...

Školská mediácia ako jedna z aplikačných oblastí mediácie

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Vyberáme z legalis.sk V príspevku sa venujeme školskej mediácii ako jednej z aplikačných oblastí mediácie. Vymedzujeme kľúčové pojmy súvisiace s mediáciou v školskom prostredí, pričom sme sa zamerali na oblasť regionálneho školstva. Opíšeme nalieh...

Aktivita: Kvety - Kto som a čo mi pomáha - sebareflexia

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Adrián Hudák

CIEĽ: Precvičovanie sebareflexie, sebadôvery a vyjadrovanie vlastných pocitov. FORMA: triednická hodina. METÓDY: výtvarná práca, individuálna práca, sebareflexia, diskusia. POMÔCKY: papierové tanieriky, pomôcky na výtvarnú výchovu, písacie potreby.

Aktivita: Tímové pero - spolupráca

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Adrián Hudák

CIEĽ: Zábavným spôsobom precvičovať kooperáciu, psychomotorické schopnosti a komunikačné zručnosti. FORMA: triednická hodina. METÓDY: skupinová práca, kooperatívne vyučovanie, práca s jemnou motorikou, koordinovaná spolupráca. POMÔCKY: fixky s hru...

Zisťovanie klímy v pedagogickom tíme

Kategória: Mediácia Autor/i: RNDr. Helena Vicenová

Klíma školy je v pedagogickom slovníku definovaná ako sociálno-psychologická premenná vyjadrujúca kvalitu interpersonálnych vzťahov a sociálnych procesov, ktoré fungujú v danej škole tak, ako ju vnímajú, prežívajú a hodnotia učitelia, žiaci, príp....

Otvorenosť, sebaúcta a dôvera ako predpoklady zmien

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Každá organizácia z času na čas prechádza zmenami. Niektoré sú výraznejšie, iné majú charakter iba kozmetických úprav. Investície do formovania zdravej kultúry školy sa však vrátia dvojnásobne. Prvýkrát vo výkone zamestnanca, pocite jeho úspešnost...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk