Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2014  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Október 2014

Iuventa - Erasmus + 2014

Kategória: Výzvy Autor: www.iuventa.sk

Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami. 

Vyšegrádsky fond – Malé granty

Kategória: Výzvy Autor: http://visegradfund.org

Ponuka malých grantov v oblastiach - kultúrna spolupráca (festivaly, publikácie), vedecká výmena a výskum (konferencie, publikácie), vzdelávanie (semináre, letné školy), výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a mládež), cezhraničná spolupráca (projekty na hranici 2 štátov V4 - do 50 km od hraníc), podpora turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy).

INTENDA – Podporujeme talenty

Kategória: Grantové výzvy Autor: intenda.sk

Cieľom otvorenej finančnej schémy Podporujeme talenty je podpora reprezentácie mladých ľudí na medzinárodných súťažných či prezentačných podujatiach, konkrétne: podpora rozvoja nadanej mladej generácie a nadaných detí; podpora mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ktorí zo sociálnych dôvodov nemajú na svoj osobnostný rozvoj rovnaké podmienky ako väčšina mladých v spoločnosti.

NDS – Škola rodinných financií

Kategória: Výzvy Autor: nds.sk

Cieľom grantov ŠRF je rozvíjať finančnú gramotnosť mládeže a dôležitých dospelých, ľudí z ohrozených a znevýhodnených komunít a tým pomôcť zlepšiť ich životnú úroveň, rozšíriť a sprístupniť finančné vzdelávanie pre rodiny, komunity a sociálne slabšie vrstvy.

Nadácia TB - E-Talent

Kategória: Výzvy Autor: nadaciatatrabanky.sk

Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Z financií môžu byť podporené priame náklady výskumných tímov, ktorých členmi budú študenti, tak aby sa na vybraných fakultách technického zamerania mohli realizovať reálne vedecké práce aj s možnými praktickými výstupmi.

Grantový program - Stredné školy a technika 2014

Kategória: Výzvy Autor: nadacia-volkswagen.sk

Cieľom je priblížiť žiakom využitie vedomostí v praxi, ich interdisciplinárne zapojenie na jednom projekte s reálnym výsledkom. Zlepšiť podmienky vzdelávania na Slovensku. Podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania žiakov do vzdelávacieho procesu. Podporiť iniciatívnych pedagógov školy.

Grantová výzva - NDS - Dôvera

Kategória: Výzvy Autor: nds.sk

Grantový program Dôvera spustila Nadácia pre deti Slovenska v roku 2012. Prostredníctvom grantového programu chce Zdravotná poisťovňa Dôvera prispieť k zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou poisťovne. Podporu môžu získať individuálni žiadatelia aj organizácie, ktorých zámery napĺňajú hlavné ciele grantového programu.

Grantová výzva - Slovnaft a CEF – Talenty novej Európy

Kategória: Výzvy Autor: tne.sk

Nadané deti a mladí ľudia, ktorí vynikajú talentom v oblasti umenia, vedy alebo športu, sa už po ôsmykrát môžu prihlásiť do grantového programu Talenty Novej Európy. Program vyhlasuje Stredoeurópska nadácia (CEF) a spoločnosť SLOVNAFT. V tomto roku si najtalentovanejší uchádzači a uchádzačky o grant rozdelia celkovo 66 tisíc eur.

Nadácia VÚB - Škola nás baví Zamestnanecká grantová schéma

Kategória: Výzvy Autor: nadaciavub.sk

Podpora aktivít, ktoré prispejú k modernému vzdelávaniu, aktívnemu tráveniu voľného času, rozvoju záujmov a osobnosti detí. Stačí, aby škola, základná umelecká škola, športový klub či centrum voľného času sformulovali svoj zámer do jednoduchého projektu a spoločne ste požiadali Nadáciu VÚB o podporu. Požiadať môžete tiež o grant na ľubovoľný charitatívny projekt, ktorý pomôže ľuďom v núdzi.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk