Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2016  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Marec 2016

Vy rozhodujete, my pomáhame - Nadácia Tesco

Kategória: Výzvy

Nadácia Tesco yhlasuje prvé kolo Grantového programu- „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Podporí lokálne projekty neziskových organizácií. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco a vyberú organizácie, ktoré získajú grant vo výške 1 300 Eur. Projekty treba odoslať najneskôr do 3. apríla 2016 (do polnoci), v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára (nadaciapontis.sk).

Fond Karpatskej vandrovky - 6. výzva

Kategória: Výzvy

Do 11. 4. 2016 sa môžu neziskové organizácie z východného Slovenska uchádzať o finančnú podporu pre svoje dobré nápady. Cieľom výzvy je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré prispejú v regióne k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času a k rozvoju nekomerčnej kultúry (karpatskanadacia.sk).

Práca s mládežou - výzvy a trendy

Kategória: Výzvy

Mládež ulice v spolupráci s Katedrou sociálnej práce a sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rámci projektu YouthLab podporeného programom ERASMUS+ pozývajú na medzinárodnú vedeckú odbornú konferenciu Práca s mládežou - výzvy a trendy, ktorá sa bude konať 3. mája 2016. Téma konferencie otvára priestor na diskusiu o súčasných možnostiach práce s mládežou. Prihlásenie sa na konferenciu je možné do 3.4.2016 (facebook.com).

Nadácia Kia Motors Slovakia podporí športové aktivity v Žilinskom kraji

Kategória: Výzvy

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe zameranom na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji. Žiadosti možno podávať do 31. marca 2016 (www.nadaciapontis.sk).

Video súťaž: Poď na Slovensko!

Kategória: Výzvy

Nezisková dobrovoľnícka organizácia YFU Slovensko organizuje videosúťaž pre študentky a študentov stredných škôl v SR - Poď na Slovensko! Súťaž je súčasťou 18. ročníka Olympiády ľudských práv. Úlohou študentov je vytvoriť krátke video, v ktorom originálnym a kreatívnym spôsobom dokážu zaujať rovesníčky a rovesníkov v zahraničí tak, aby prišli na Slovensko. Termín uzávierky je 15. 3. 2016 (yfu.sk).

Otvorená grantová schéma Pre nádej 2016

Kategória: Výzvy

Nadácia VÚB vyhlasuje otvorenú grantovú schému pre Nádej s podtitulomUmenie lieči a Dotyk lieči. Tento rok si organizácie môžu požiadať grant na projekty arteterapie a animoterapie, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami alebo závažným ochorením.Žiadosť je potrebné podať do 31. marca (nadaciavub.sk).

Hodina deťom

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 17. ročník grantového programu Hodina deťom. Cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia do 30 rokov, deti a mladí ľudia so špecifickými potrebami (zdravotne, sociálne, etnicky znevýhodnení, nadané deti), deti a mladí ˇudia v krízovej situácii (týrané, zanedbávané, bez rodičov, deti utečencov, migrantov), dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia). Žiadosť o finančný príspevok - vypracovaný ONLINE formulár - musí byť online odoslaný do 21. marca 2016 (nds.sk).

4. ročník grantového programu Dôvera

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jarné kolo 4. ročníka Grantového programu Dôvera. O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie, ako aj individuálni žiadatelia z celého Slovenska . Termín do 15. marca 2016 (www.nds.sk).

Grantový program - Nemčina do materských škôl

Kategória: Výzvy

Grantový program pod názvom Nemčina do materských škôl vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia po prvýkrát v roku 2016 s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia. Žiadateľom môžu byť materské školy so sídlom v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Termín zasielania žiadostí je do 31. marca 2016 (nadacia-volkswagen.sk).

Súťaž Zelený svet

Kategória: Výzvy

Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo 21. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. Zaregistrovať sa do súťaže môžu na stránke zelenysvet.sazp.sk. Uzávierka súťaže je 31. marca 2016 (zelenysvet.sazp.sk).

Štandardné granty - Medzinárodný vyšehrádsky fond

Kategória: Výzvy

Medzinárodný vyšehradský fond podporí dlhodobé projekty s trvaním do 12 mesiacov v oblastiach: kultúra, veda a výskum, vzdelávanie, mládežnícke výmeny, cezhraničná spolupráca, propagácia cestovného ruchu. Termín uzávierky je do 15. 3. 2016 (visegradfund.org).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk