Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Marec 2016

Vy rozhodujete, my pomáhame - Nadácia Tesco

Kategória: Výzvy

Nadácia Tesco yhlasuje prvé kolo Grantového programu- „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Podporí lokálne projekty neziskových organizácií. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco a vyberú organizácie, ktoré získajú grant v...

Fond Karpatskej vandrovky - 6. výzva

Kategória: Výzvy

Do 11. 4. 2016 sa môžu neziskové organizácie z východného Slovenska uchádzať o finančnú podporu pre svoje dobré nápady. Cieľom výzvy je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré prispejú v regióne k ozdraveniu ži...

Práca s mládežou - výzvy a trendy

Kategória: Výzvy

Mládež ulice v spolupráci s Katedrou sociálnej práce a sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rámci projektu YouthLab podporeného programom ERASMUS+ pozývajú na medzinárodnú vedeckú odbornú konferenciu Práca s mládežou - výzvy a...

Nadácia Kia Motors Slovakia podporí športové aktivity v Žilinskom kraji

Kategória: Výzvy

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe zameranom na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji. Žiadosti možno podávať do 31. marca 2016 (www.nadaciapontis.sk).

Video súťaž: Poď na Slovensko!

Kategória: Výzvy

Nezisková dobrovoľnícka organizácia YFU Slovensko organizuje videosúťaž pre študentky a študentov stredných škôl v SR - Poď na Slovensko! Súťaž je súčasťou 18. ročníka Olympiády ľudských práv. Úlohou študentov je vytvoriť krátke video, v ktorom or...

Otvorená grantová schéma Pre nádej 2016

Kategória: Výzvy

Nadácia VÚB vyhlasuje otvorenú grantovú schému pre Nádej s podtitulomUmenie lieči a Dotyk lieči. Tento rok si organizácie môžu požiadať grant na projekty arteterapie a animoterapie, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami alebo ...

Hodina deťom

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 17. ročník grantového programu Hodina deťom. Cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia do 30 rokov, deti a mladí ľudia so špecifickými potrebami (zdravotne, sociálne, etnicky znevýhodnení, nadané deti), deti a ml...

4. ročník grantového programu Dôvera

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jarné kolo 4. ročníka Grantového programu Dôvera. O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie, ako aj individuálni žiadatelia z celého Slovenska . Termín do 15. marca 2016 (www.nds.sk).

Grantový program - Nemčina do materských škôl

Kategória: Výzvy

Grantový program pod názvom Nemčina do materských škôl vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia po prvýkrát v roku 2016 s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti Volks...

Súťaž Zelený svet

Kategória: Výzvy

Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo 21. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. Zaregistrovať sa do súťaže môžu na stránke zelenysvet.sazp.sk. Uzávierka súťaže je 31. marca 2016 (zelenysvet.sazp.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev