Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Jún 2015

Tu sa nám páči, tu chceme žiť!

Kategória: Výzvy

Grantový program spoločnosti Baumit Tu sa nám páči tu chceme žiť podporí inovatívne projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobr...

Grantový program Zelené vzdelávanie

Kategória: Výzvy

Grantový program “Zelené vzdelávanie” je jeden z nových grantových programov Nadácie plánovaných na rok 2015. Jeho cieľom je podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie. Žiadateľom môžu byť materské školy, základné školy, ob...

Súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti

Kategória: Výzvy

Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove srdečne pozýva knihovníkov pracujúcich s deťmi na 7. ročník Súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti 21. a 22. septembra 2015. Témou prehliadky je 2. svetová vojna v literatúre pre deti a mládež.

Toto leto nemusíš cestovať nikam, zahraničie príde za Tebou!

Kategória: Výzvy

Zaži aj Ty nezabudnuteľné leto v medzinárodnom prostredí. Me, Myself & I je neformálny vzdelávací projekt určený pre žiakov základných a stredných škôl, zameraný na zlepšenia v oblastiach ako časový manažment, prezentačné zručnosti, tímová prá...

Nadácia Allianz - Priama podpora 2015 - zvyšovanie bezpečnosti na cestách

Kategória: Grantové výzvy

Cieĺom Nadácie Allianz je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách. V oblasti Vzdelávanie to je spolupráca so školami pri realizácii dopravnej výchovy, pomoc pri obnove detských ihrísk, podpora osvetových kampaní v médiách zameraných...

III. výzva pre MVO v programe Demokracia a ľudské práva (NOS-OSF)

Kategória: Grantové výzvy

Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasuje tretiu výzvu zameranú na podporu MVO na Slovensku. Cieľom výzvy je podpora MVO pôsobiacich na miestnej a regionálnej úrovni aktívnych vo vidieckych oblastiach, organizácie pôsobiace v lokálnych komunitách, n...

Medzinárodná súťaž PLURAL+ Youth Video Festival

Kategória: Výzvy

Aliancia civilizácií OSN (UNAOC) v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) organizuje súťaž PLURAL + Youth Video Festival. Témou je Migrácia, diverzita, sociálna inklúzia. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci a študenti vo veku od 9 ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev