Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2018  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Október 2018

Vy rozhodujete, my pomáhame - Nadácia Tesco a Nadáciou Pontis

Kategória: Výzvy Autor: tesco.sk

Nadácia Tesco a Nadáciou Pontis spúšťa už 5. edíciu grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Projekty treba odoslať najneskôr 18. 11. 2018 (tesco.sk).

Darujte Vianoce 2018 - Nadácia Orange

Kategória: Výzvy Autor: nadaciaorange.sk

Nadácia Orange otvára už po sedemnásty raz grantový program Darujte Vianoce, ktorý pomáha ochotným žiadateľom zmeniť vianočné želania ľudí s ťažkým životným osudom na skutočnosť. Žiadatelia o vianočnú podporu pre ľudí v núdzi môžu svoje projekty prihlasovať do 14. novembra 2018 (nadaciaorange.sk).

Spoločne pre región 2019

Kategória: Výzvy

Program podporuje komunitné projekty miestnych skupín so zapojením zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, ktoré sú zamerané na vytváranie a posilnenie pozitívneho vzťahu k regiónom východného Slovenska. Termín uzávierky do 21. decembra 2018 (karpatskanadacia.sk).

Súťaž v kreslení a maľovaní na tému: Kultúrne dedičstvo

Kategória: Výzvy Autor: etwinning.sk

Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je podnietiť objavovanie a spoznávanie kultúrneho dedičstva Európy a posilnenie pocitu príslušnosti k spoločnej európskej rodine. V tomto kontexte eTwining Slovensko vyhlasuje súťaž pre všetkých žiakov a študentov, ktorej cieľom je nakresliť (namaľovať) ľubovoľnou technikou obrázok na tému kultúrneho dedičstva. Termín zaslania obrázkov: do 25.októbra 2018 (etwinning.sk).

Ponuka prednášok PEVŠ pre stredné školy

Kategória: Výzvy Autor: Mgr. Michaela Škorupová

Medzi pravidelné aktivity Paneurópskej vysokej školy patria Dni otvorených dverí, ktoré stredoškolákom umožnia spoznať študijné odbory, priestory a priamo sa zoznámiť so študentmi fakúlt a pedagógmi. 

Cudzie jazyky v premenách času IX

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Cudzie jazyky v premenách času IX. Konferencia sa uskutoční 9. novembra 2018 (minedu.sk).

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení

Kategória: Výzvy Autor: minv.sk

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola 6. 11. 2018 (minv.sk).

Človek v ohrození - seminár pre študentky a študentov

Kategória: Výzvy

Človek v ohrození ponúka vzdelávací seminár pre aktívnych stredoškolákov z celého Slovenska, ktorí nadobudnuté skúsenosti budú môcť pretaviť do reality pomocou malej finančnej podpory na realizáciu vlastných projektov vo svojom okolí (škola, komunita, obec, región).  Termín seminára je 26. - 28.10. 2018. Prihlásiť sa možno do 16. 10. 2018 (globalnevzdelavanie.sk).

Grantový program mamnato

Kategória: Výzvy

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantový program pre rok 2019 pod názvom #mamnato. Program je zameraný na podporu verejnoprospešných projektov, za ktorými stoja hrdinovia lokálnych komunít prepojení na neziskovú organizáciu, s ktorou spolupracujú. Uzávierka programu je do 17. 10. 2018 (mamnato.sk).

Stredné školy a technika - Nadácia Volkswagen Slovakia

Kategória: Výzvy

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlasuje grantový program Stredné školy a technika vo forme Pretekov vodíkových áut. Cieľom projektu je podporiť technické vzdelávanie na stredných odborných školách a motivovať tak žiakov i učiteľov k rozvíjaniu technických zručností a vedomostí prostredníctvom vzdelávacích aktivít s témou obnoviteľné zdroje energie na stredných školách. Uzávierka: 12. október 2018 (avv.sk).

Literárna a audiovizuálna súťaž “Čo je domov?”

Kategória: Výzvy

Slovenská katolícka charita vyhlasuje celoštátnu súťaž pre mladých autorov (18-26 rokov) na tému migrácie. Napíš esej alebo natoč krátke video s zázvom „Čo by som robil, keby som stratil svoj domov?“ Uzávierka súťaže: 31. október 2018 (charita.sk).

Nadácia VÚB - Komunitné granty

Kategória: Výzvy Autor: nadaciavub..sk

Nadácia VÚB opätovne vyhlasuje grantový program Komunitné granty. Uzávierka prijímania žiadostí je 19.10.2018 do 24:00 (nadaciavub.sk).

Búrame bariéry - 2. ročník grantového programu Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA.

Kategória: Výzvy Autor: appa.sk

V grantovom programe Búrame bariéry budú kultúrne, športové, spoločenské a iné charitatívne podujatia organizované v prospech ľudí s telesným postihnutím. Uzávierka predkladania žiadostí: 22. 10. 2018 (appa.sk).

Dostaneme ťa do školy - Nadácia ZSE

Kategória: Výzvy Autor: appa.sk

Nadácia ZSE v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA vyhlasujú 2.ročník grantového programu Dostaneme ťa do školy, v rámci ktorého získajú vybrané školské zariadenia podporu na vybudovanie bezbariérového riešenia pre svojich žiakov s postihnutím. Uzávierka predkladania žiadostí: 22. 10. 2018 (appa.sk). 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk