Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Október 2018

Vy rozhodujete, my pomáhame - Nadácia Tesco a Nadáciou Pontis

Kategória: Výzvy

Nadácia Tesco a Nadáciou Pontis spúšťa už 5. edíciu grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Projekty treba odoslať najneskôr 18. 11. 2018 (tesco.sk).

Darujte Vianoce 2018 - Nadácia Orange

Kategória: Výzvy

Nadácia Orange otvára už po sedemnásty raz grantový program Darujte Vianoce, ktorý pomáha ochotným žiadateľom zmeniť vianočné želania ľudí s ťažkým životným osudom na skutočnosť. Žiadatelia o vianočnú podporu pre ľudí v núdzi môžu svoje projekty p...

Spoločne pre región 2019

Kategória: Výzvy

Program podporuje komunitné projekty miestnych skupín so zapojením zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, ktoré sú zamerané na vytváranie a posilnenie pozitívneho vzťahu k regiónom východného Slovenska. Termín uzávier...

Súťaž v kreslení a maľovaní na tému: Kultúrne dedičstvo

Kategória: Výzvy

Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je podnietiť objavovanie a spoznávanie kultúrneho dedičstva Európy a posilnenie pocitu príslušnosti k spoločnej európskej rodine. V tomto kontexte eTwining Slovensko vyhlasuje súťaž pre všetkých žiakov a...

Ponuka prednášok PEVŠ pre stredné školy

Kategória: Výzvy

Medzi pravidelné aktivity Paneurópskej vysokej školy patria Dni otvorených dverí, ktoré stredoškolákom umožnia spoznať študijné odbory, priestory a priamo sa zoznámiť so študentmi fakúlt a pedagógmi. 

Cudzie jazyky v premenách času IX

Kategória: Výzvy

Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Cudzie jazyky v premenách času IX. Konferencia sa uskutoční 9. novembra 2018 (minedu.sk).

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení

Kategória: Výzvy

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných ...

Človek v ohrození - seminár pre študentky a študentov

Kategória: Výzvy

Človek v ohrození ponúka vzdelávací seminár pre aktívnych stredoškolákov z celého Slovenska, ktorí nadobudnuté skúsenosti budú môcť pretaviť do reality pomocou malej finančnej podpory na realizáciu vlastných projektov vo svojom okolí (škola, komun...

Grantový program mamnato

Kategória: Výzvy

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantový program pre rok 2019 pod názvom #mamnato. Program je zameraný na podporu verejnoprospešných projektov, za ktorými stoja hrdinovia lokálnych komunít prepojení na neziskovú organizáciu, s ktorou spolu...

Stredné školy a technika - Nadácia Volkswagen Slovakia

Kategória: Výzvy

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlasuje grantový program Stredné školy a technika vo forme Pretekov vodíkových áut. Cieľom projektu je podporiť technické vzdelávanie na stredných odborných školách a motivovať tak žiakov i učiteľov k rozvíjaniu techn...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev