Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Ponuka prednášok PEVŠ pre stredné školy

Kategória: Výzvy

Medzi pravidelné aktivity Paneurópskej vysokej školy patria Dni otvorených dverí, ktoré stredoškolákom umožnia spoznať študijné odbory, priestory a priamo sa zoznámiť so študentmi fakúlt a pedagógmi. 

Cieľom je, aby so svojimi spolužiakmi a pedagógmi absolvovali špecializované prednášky s kvalifikovanými pedagógmi - špecialistami v danej oblasti a na vlastnej koži zažili spôsob výučby na vysokej škole. Kooperáciou medzi inštitúciami im vieme vytvoriť priaznivé prostredie pre zážitkové vyučovanie a priamo poukázať na dôležitosť prepojenia teoretických vedomostí s praxou. 

Na tento akademický rok je ponuka prednášok pre stredné školy nasledovná:

Prednášky z Fakulty informatiky PEVŠ

 • Programovanie robota
 • 60 minút v koži IT analytika
 • The Story of Internet
 • Prenos dát na viac ako 20 miliárd km s menej ako 20 W

Prednášky z Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ

 • Lesk a bieda štatistiky
 • Týka sa internacionalizácia iba sveta alebo aj nás?

Prednášky z Fakulty masmédií PEVŠ

 • Generácia Z a influenceri
 • Čo je to tvorba pre médiá?
 • Film bez slov, alebo tanečný film
 • Kreativita- ako sa pozerať na svet inak
 • Nakrúcanie hranej sekvencie v televíznom štúdiu
 • Je reklama len nátlaková akcia?
 • Ako nakrútiť film na mobilný telefón alebo na malú kameru
 • Tajomstvá práce filmového a televízneho režiséra

Deň v koží vysokoškoláka

 • V jeden deň sa môže celá trieda stať súčasťou vysokoškolského štúdia. Vytvoríme vybranej triede špeciálny rozvrh a navštívi so svojim študentmi vysokoškolské prednášky, ktoré sa vo vybraný deň uskutočnia. Trieda si sama vyberá tému, o ktorú má záujem. Začiatok Dňa v koži vysokoškoláka je vždy o 8:00 hod., prípadne o 8:30 hod. s trvaním do 13:00 hod.

Deň otvorených dverí

Počas dňa otvorených dverí sa stredoškoláci môžu zoznámiť s dekanmi, prodekanmi, pedagógmi a študentmi jednotlivých fakúlt Paneurópskej vysokej školy. Všetky prednáškové miestnosti a laboratóriá budú otvorené v rámci moderovanej exkurzie, počas ktorej môžete zistiť, ako sa u nás vyučuje a čo všetko sa v laboratóriách robí. 

Termíny DOD:

Fakulta práva, Fakulta psychológie, Fakulta masmédií PEVŠ, Tomášikove 20, Bratislava - 26. 10. 2018/30. 11. 2018/25. 1. 2019/22. 2. 2019

Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava - 19. 10. 2018 /23. 11. 2018 /18. 1. 2019 /15. 2. 2019/

Akékoľvek otázky, pripomienky, nápady - marketing@paneurouni.com alebo telefonicky na 0907/165 759.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev