Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 6/2015

6/2015

Porovnanie príjmov a výdavkov obcí na zabezpečenie výkonu originálnych kompetencií

Ing. Jana Sládečková

Kompetencie na úseku školstva boli obciam prenesené od 1. 4. 2002. Pri prenesenom výkone štátnej správy obec zriaďuje a zrušuje základné školy, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu. Pri výkone...

Bádaj, hľadaj, skúmaj a vysvetli mi, k čomu si dospel

Zo seriálu: Rozhovory

PaedDr. Viera Grohová, riaditeľka Spojenej školy, Letná v Poprade - je riaditeľkou Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade, ktorá v sebe spája materskú školu, základnú školu, školský klub detí, a ...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk