Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výlety a exkurzie

Príspevok na lyžiarsky kurz N

Autor/i: -

V súlade s § 4ab ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informáciu o  pridelení...

Príspevok na školu v prírode N

Autor/i: -

Príspevok na školu v prírode sa poskytuje zriaďovateľovi verejnej školy podľa § 4ac zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Bienále ilustrácií Bratislava N

Autor/i: -

Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež Bienále ilustrácií Bratislava potrvá do 3. decembra. 

Ústav pamäti národa - Dni otvorených dverí N

Autor/i: -

Ústav pamäti národa organizuje v dňoch 13. až 15. novembra 2023 Dni otvorených dverí s témou Odpor proti komunistickému režimu v dokumentoch Archívu ÚPN.

Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež Bienále ilustrácií Bratislava N

Autor/i: -

Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež Bienále ilustrácií Bratislava potrvá do 3. decembra. 

EXKURZIE - BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 2023 – BIB 2023 N

Autor/i: -

Svetové ilustrácie zaplnia počas dvoch mesiacov centrum hlavného mesta.

EXKURZIE - Z lavíc do ulíc - ponuka Asociácie sprievodcov Bratislavy N

Autor/i: -

Asociácia sprievodcov Bratislavy a jej kvalifikovaní sprievodcovia ponúka prehliadky pre školy (základné, stredné, vysoké) pod názvom Z lavíc do ulíc.

EXKURZIE - Voľný vstup do múzeí a galérií N

Autor/i: -

Ministerstvo kultúry SR zaviedlo voľný vstup do expozičných a výstavných priestorov na všetkých pracoviskách rezortných múzeí a galérií. Návštevníci a návštevníčky môžu využiť bezplatný vstup každú prvú stredu v mesiaci. 

EXKURZIE - Slovenské múzeum máp ako popularizačno-vzdelávacie miesto N

Autor/i: -

Múzeum v Banskej Bystrici predstavuje nielen bohatú minulosť a výnimočnú súčasnosť kartografie na slovenskom území, ale aj tradičné i moderné postupy a technológie, ktorými sa mapy vytvárajú. 

EXKURZIE - Múzeum Martina Benku v Martine N

Autor/i: -

Múzeum Martina Benku bolo sprístupnené v roku 1972 v dome na Kuzmányho ulici, v ktorom prežil jeden z najvýznamnejších slovenských umelcov poslednú dekádu svojho života. Po štyroch rokoch rekonštrukcie ho Slovenské národné múzeum v Martine otvára ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

„Riaditeľ je neschopný... N

Publikované:

1. 1. 2021 Doklad o získaní predprimárneho vzdelania A

Publikované: Aktualizované:

1. 1. 2022 - Novela zákona č. 596/2003 Z. z. - Regionálny úrad školskej správy A

Publikované: Aktualizované:

1. 1. 2022 - Novela zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave A

Publikované: Aktualizované: