Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výlety a exkurzie

EXKURZIE - Z lavíc do ulíc - ponuka Asociácie sprievodcov Bratislavy N

Autor/i: -

Asociácia sprievodcov Bratislavy a jej kvalifikovaní sprievodcovia ponúka prehliadky pre školy (základné, stredné, vysoké) pod názvom Z lavíc do ulíc.

EXKURZIE - Voľný vstup do múzeí a galérií N

Autor/i: -

Ministerstvo kultúry SR zaviedlo voľný vstup do expozičných a výstavných priestorov na všetkých pracoviskách rezortných múzeí a galérií. Návštevníci a návštevníčky môžu využiť bezplatný vstup každú prvú stredu v mesiaci. 

EXKURZIE - Slovenské múzeum máp ako popularizačno-vzdelávacie miesto N

Autor/i: -

Múzeum v Banskej Bystrici predstavuje nielen bohatú minulosť a výnimočnú súčasnosť kartografie na slovenskom území, ale aj tradičné i moderné postupy a technológie, ktorými sa mapy vytvárajú. 

EXKURZIE - Múzeum Martina Benku v Martine N

Autor/i: -

Múzeum Martina Benku bolo sprístupnené v roku 1972 v dome na Kuzmányho ulici, v ktorom prežil jeden z najvýznamnejších slovenských umelcov poslednú dekádu svojho života. Po štyroch rokoch rekonštrukcie ho Slovenské národné múzeum v Martine otvára ...

EXKURZIE - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň N

Autor/i: -

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla, dejín a vývoja detskej hračky, ako aj dejín regiónu, v ktorom sa múzeum nach...

EXKURZIE - Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave N

Autor/i: -

Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente.

EXKURZIE - Múzeum špeciálneho školstva v Levoči – expozície N

Autor/i: -

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči návštevníkom ponúka zážitkovú prehliadku modernej, interaktívnej expozície.

EXKURZIE - Múzeum obetí komunizmu v Košiciach N

Autor/i: -

Prednáškový cyklus ĽUDSKÉ PRÁVA A KVALITA ŽIVOTA pre študentov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl je bezplatným prednáškovým cyklom, v ktorom cez príbehy obetí komunizmu v minulosti možno spoznať potrebu rešpektovania ľudských práv v príto...

EXKURZIE - Ústav pamäti národa – Prednášková činnosť pre školy N

Autor/i: -

Ústav pamäti národa, v súlade so svojim zákonným poslaním, považuje za jednu zo svojich ťažiskových úloh šírenie informácií o pôsobení nedemokratických režimov na Slovensku v rokoch 1939 − 1989. Za osobitne dôležité považuje Ústav sprostredkovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ