Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

„Riaditeľ je neschopný... N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Riaditeľ školy po úspešnom výberovom konaní sa s chuťou pustí do zmien, ktoré považuje za potrebné. Vníma problémy školy, ktoré jej nedovoľujú napredovať. V súlade s koncepciou, ktorá mu určila ciele, vykonáva opatrenia smerujúce k víziám. Počiato...

12 % príplatok za profesijný rozvoj N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zamestnankyňa má ukončené VŠ II. stupňa v študijnom programe - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených a vyučuje na I. stupni ZŠ. Dňa 16. 6. 2022 ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, naďalej ostáva...

12 % príplatok za profesijný rozvoj N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zamestnankyňa má ukončenú VŠ II. stupňa v študijnom programe história a geografia. Toho času vyučuje na I. stupni ZŠ ako nekvalifikovaná, zaradená o triedu nižšie, pretože nemala vzdelanie pre I. stupeň ZŠ. V júni 2022 menovaná ukončila rozširujúc...

27. novembra 1921 sa narodil Alexander Dubček N

Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Dvadsiate storočie na Slovensko prinieslo niekoľko turbulentných zmien a nástupov nových politických režimov. Dejinné udalosti vyniesli na politický vrchol aj Alexandra Dubčeka.

Absolvovanie a preplatenie funkčného vzdelávania N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Na aké vzdelávanie sa treba prihlásiť, ak mám ukončenú prípravu vedúcich pedagogických pracovníkov podľa vyhlášky č. 42/1996 Z. z., ukončené funkčné inovačné vzdelávanie  podľa § 40 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. Ako treba postupovať v prípade, a...

Absolvovanie funkčného vzdelávania ako podmienka účasti na výberovom konaní N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Je podmienkou pri výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy, aby mal absolvované funkčné vzdelávanie (aspoň základný modul)? Podľa § 89 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. sa úspešné absolvovanie základného modulu funkčného vzdelávania pred začiatko...

Adaptačné vzdelávanie - škola bez právnej subjektivity N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Kto vydáva v prípade školy bez právnej subjektivity Rozhodnutie o ukončení vzdelávania, Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania a kto menuje uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, ak je uvádzajúcim učiteľom riaditeľka základnej školy bez právnej sub...

Adaptačné vzdelávanie - Zmluva pre uvádzajúceho pedagóga z inej školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V našej ZUŠ bude prebiehať adaptačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov. Uvádzajúci pedagógovia nie sú zamestnancami Našej ZUŠ. Aká zmluva sa má vytvoriť pre tento účel? 

Adaptačné vzdelávanie a zaradenie učiteĺky ZUŠ N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Učiteľka SŠ - tanečného konzervatória (predmet moderný tanec) má ukončené vzdelanie VŠ II. stupňa ekonomického zamerania. V minulosti 10 rokov tancovala v tanečnom súbore. Bola prijatá do zamestnania 1. 9. 2016 ako nekvalifikovaná, nakoľk...

Adaptačné vzdelávanie pri pracovnom pomere na kratšiu dobu N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázky: Začínajúci učiteľ je prijatý do pracovného pomeru na zástup počas práceneschopnsoti (asi 1 mesiac), bude prijatý ako nekvalifikovaný, pretože nebude spĺňať kvalifikačnú požiadavku – vyučovať aprobačné predmety jeho študijného odboru ani v ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk