Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Články

Aplikácia direktor.sk

ISSN: 1339-925X

Portál direktor.sk je určený: vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom regionálneho školstva na Slovensku, ich zriaďovateľom. Rozširuje portfólio vydavateľstva Wolters Kluwer SR, s. r. o. v oblasti ONLINE produktov. Monitoruje, triedi, vyhodnocuje aktuálne informácie z oblasti školstva, výchovy a vzdelávania z hodnoverných zdrojov. Ponúka obsahovo štruktúrovaných informácií s rýchlym a jednoduchým používateľským prístupom v sekciách: AktualityKalendárDuševné zdravieRiadenie školyVzory, Mediácia, VýzvyLegislatívaVzdelávanie a Online časopisy Manažment školy v praxi a Didaktika v závislosti od produktového balíka. 

STRÁNKA OBJEDNÁVKYK produktovému balíčku si možno zakúpiť - PODLICENCIU, vďaka ktorej môžu portál využívať aj kolegovia. Podlicencia je k dispozícii v rámci predplatného po dobu platnosti hlavnej licencie. 

Predplatiteľom portálu ponúkame aj BEZPLATNÝ ODPOVEDNÝ SERVIS. Pri zadávaní otázky pre jednoduchšiu komunikáciu treba uviesť zákaznícke číslo. 

Redakcia zasiela otázky prispievateľov odborníkom z praxe. Vydavateľstvo nenesie právnu zodpovednosť za obsah odpovedí.  Odpovede majú informatívny charakter, nemožno ich použiť pre právne účely. Otázky aj odpovede po spracovaní zverejňujeme v časti Riadenie školy.

10 dňovou bezplatnou registráciou na www.direktor.sk/sk/registraciasi vytvoríte vlastný užívateľský účet. Prihlasovacími údajmi sú vaša emailová adresa a heslo. Registráciou získate bezplatnú demolicenciu na prístup do aplikácie. Demolicenciu nie je možné predĺžiť, ak máte záujem využívať aplikáciu aj naďalej po uplynutí jej platnosti, je potrebné si objednať predplatné. V testovacej verzii nie je nárok na bezplatný odpovedný servis. 

Nová aplikácia DOTAZNÍKY

PRIESKUM NÁLAD V TÍME - RÝCHLO, INTUITÍVNE A JEDNODUCHO! 

Vyberte si DOTAZNÍK a odošlite jeho URL adresu respondentom. Po vyplnení odpovedí systém automaticky vytvorí grafy, ktoré môžu byť východiskom pre stratégie zamerané na zlepšenie školskej klímy. Aplikácia umožní manažmentu školy skrátiť si čas venovaný príprave a vyhodnocovaniu dotazníkov. 

Cieľom je získať spätnú väzbu pedagogických, resp. odborných zamestnancov školy na rôzne oblasti, ktoré môžu byť predmetom záujmu manažmentu. Závery pomôžu riaditeĺom škôl reflektovať nálady v tíme a potrebné zmeny zapracovať do  plánov prevencií, plánov profesijneho rozvoja a pod. Aplikácia nezhromažďuje žiadne údaje o respondentoch, zaznamenáva len odpovede.

Ďalšie informácie v Aktualitách v časti Nová aplikácia DOTAZNÍKY.

Technická podpora

Nedarí sa vám prihlásiť? Máte otázky k fakturácii?

  • Volajte na: +421 2 58 10 20 45,   +421 2 58 10 20 12
  • Píšte na: online@wolterskluwer.sk, casopisy@wolterskluwer.sk

 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk