Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 10/2013

10/2013

Užívanie drog vo vzťahu k šikanovaniu a k agresivite (1.)

doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc. Zo seriálu: Užívanie drog vo vzťahu k šikanovaniu a k agresiite

V súčasnosti nie je zriedkavosťou, že počujeme o slovnej, ale aj fyzickej agresii a šikanovaní medzi žiakmi v prostredí škôl. Takéto správanie sa občas vyskytne aj zo strany žiakov a ich rodičov vo...

Odborná a osobnostná pripravenosť uchádzačov o zamestnanie (2.)

doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. Zo seriálu: Odborná a osobnostná pripravenosť uchádzačov o zamestnanie

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla) Inteligencia je definovaná ako schopnosť učiť sa zo skúseností, myslieť, riešiť nové problémy, prispôsobovať sa, používať symboly, usudzovať, hodnotiť a orie...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk