Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Užívanie drog vo vzťahu k šikanovaniu a k agresiite

Užívanie drog vo vzťahu k šikanovaniu a k agresivite na školách (2.)

V súčasnosti nie je zriedkavosťou, že počujeme o slovnej, ale aj fyzickej agresii a šikanovaní medzi žiakmi v prostredí škôl. Takéto správanie sa občas vyskytne aj zo strany žiakov a ich rodičov  voči učiteľom a výnimočne sa hovorí aj o podobnom r...

Užívanie drog vo vzťahu k šikanovaniu a k agresivite (1.)

V súčasnosti nie je zriedkavosťou, že počujeme o slovnej, ale aj fyzickej agresii a šikanovaní medzi žiakmi v prostredí škôl. Takéto správanie sa občas vyskytne aj zo strany žiakov a ich rodičov voči učiteľom a výnimočne sa hovorí aj o podobnom re...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály