Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Užívanie drog vo vzťahu k šikanovaniu a k agresiite

Užívanie drog vo vzťahu k šikanovaniu a k agresivite na školách (2.)

Dátum: Autor/i: doc. PhDr.. Alojz Nociar, CSc. Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 11/2013 Ročník: 2013

V súčasnosti nie je zriedkavosťou, že počujeme o slovnej, ale aj fyzickej agresii a šikanovaní medzi žiakmi v prostredí škôl. Takéto správanie sa občas vyskytne aj zo strany žiakov a ich rodičov  voči učiteľom a výnimočne sa hovorí aj o podobnom reagovaní učiteľov voči žiakom, čo sa zväčša odohráva na základe úmyselných provokácií. Otázkou je, či výskyt takýchto prípadov možno potvrdiť aj presnejšie, napr. v reprezentatívnych prieskumoch u školskej populácie.

Príspevky v diskusii: 0

Užívanie drog vo vzťahu k šikanovaniu a k agresivite (1.)

Dátum: Autor/i: doc. PhDr.. Alojz Nociar, CSc. Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 10/2013 Ročník: 2013

V súčasnosti nie je zriedkavosťou, že počujeme o slovnej, ale aj fyzickej agresii a šikanovaní medzi žiakmi v prostredí škôl. Takéto správanie sa občas vyskytne aj zo strany žiakov a ich rodičov voči učiteľom a výnimočne sa hovorí aj o podobnom reagovaní učiteľov voči žiakom, čo sa zväčša odohráva na základe úmyselných provokácií. Otázkou je, či výskyt takýchto prípadov možno potvrdiť aj presnejšie, napr. v reprezentatívnych prieskumoch u školskej populácie.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk