Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Sociální interakce učitelů se žáky a rodiči

Efektivní a neefektivní způsoby komunikace

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD. Rubrika: Škola a rodina Vydanie: 6/2016 Ročník: 2016

Dobrá komunikace mezi učitelem, rodiči žáka a žákem stojí na oboustranném porozumění a důvěře, která je velmi často ovlivněna předchozími zkušenostmi subjektů. Více než v kterékoliv jiné oblasti je úroveň komunikace závislá na odborných kompetencích a osobnostních vlastnostech učitele, který jako profesionál musí umět řešit komunikační obtíže nejen se svými žáky, ale i řešit případy, kdy chybně komunikují žákovi rodiče. Kromě této roviny nelze ani opomenout komunikaci učitele s kolegy, vedením, širokou laickou i odbornou veřejností.

Príspevky v diskusii: 0

Sociální interakce učitelů se žáky a rodiči (1.)

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD. Rubrika: Škola a rodina Vydanie: 4/2016 Ročník: 2016

Kvalita sociální interakce a vzájemné komunikace patří mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující efektivitu edukačního procesu. Příjemná atmosféra v hodině napomáhá žákovi nejen lépe se soustředit při výkladu látky, při individuálním či skupinovém plnění zadaných úkolů, ale i při ověřování znalostí. Naopak, negativní atmosféra často stojí za relativní neúspěšností žáka, který má přiměřené nadání a nelze u něj ani diagnostikovat jiné výukové obtíže, které by za relativním neúspěchem stály.

Príspevky v diskusii: 0

Sociální interakce učitelů se žáky a rodiči (2.)

Dátum: Rubrika: Škola a rodina Vydanie: 5/2016 Ročník: 2016

Kvalita sociální interakce a vzájemné komunikace patří mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující efektivitu edukačního procesu. Příjemná atmosféra v hodině napomáhá žákovi nejen lépe se soustředit při výkladu látky, při individuálním či skupinovém plnění zadaných úkolů, ale i při ověřování znalostí. Naopak, negativní atmosféra často stojí za relativní neúspěšností žáka, který má přiměřené nadání a nelze u něj ani diagnostikovat jiné výukové obtíže, které by za relativním neúspěchem stály.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk