Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Sociální interakce učitelů se žáky a rodiči

Efektivní a neefektivní způsoby komunikace

Dobrá komunikace mezi učitelem, rodiči žáka a žákem stojí na oboustranném porozumění a důvěře, která je velmi často ovlivněna předchozími zkušenostmi subjektů. Více než v kterékoliv jiné oblasti je úroveň komunikace závislá na odborných kompetencí...

Sociální interakce učitelů se žáky a rodiči (1.)

Kvalita sociální interakce a vzájemné komunikace patří mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující efektivitu edukačního procesu. Příjemná atmosféra v hodině napomáhá žákovi nejen lépe se soustředit při výkladu látky, při individuálním či skupinovém p...

Sociální interakce učitelů se žáky a rodiči (2.)

Kvalita sociální interakce a vzájemné komunikace patří mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující efektivitu edukačního procesu. Příjemná atmosféra v hodině napomáhá žákovi nejen lépe se soustředit při výkladu látky, při individuálním či skupinovém p...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály