Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novinka - Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie; 2. vydanie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Autorka: Jana Kmeťová

Druhé vydanie publikácie „Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie" s podtitulom „Z materskej školy do základnej školy" objasňuje legislatívny rámec povinného predprimárneho vzdelávania, ako aj povinnej školskej dochádzky. 

Autorka PaedDr. Jana Kmeťová sa zamerala na kontinuitu prepojenia predprimárneho a primárneho vzdelávania a vzájomnej spolupráce medzi pedagogickými zamestnancami na oboch stupňoch vzdelávania, ako aj so zákonnými zástupcami detí. Keďže nie každé dieťa je na školu pripravené, publikácia poukazuje na druhy pedagogickej a psychologickej intervencie, ktorými možno posilniť školskú pripravenosť dieťaťa a eliminovať jeho prípadné nedostatky.

V publikácii sú rozoberané najčastejšie používané testy školskej zrelosti v praxi. Je obohatená názormi pedagogických zamestnancov predprimárneho, ale najmä primárneho vzdelávania na školské vzdelávanie, adaptáciu a vstup detí na základnú školu a je doplnená aj o odporúčania realizácie činností a aktivít v jednotlivých oblastiach rozvoja dieťaťa predškolského veku.

Kniha je určená pedagogickým zamestnancom materských aj základných škôl, rodičom, resp. zákonným zástupcom budúcich prvákov, ktorým môže byť užitočnou pomôckou pre jednoduchší prechod ich dieťaťa z materskej školy do základnej školy, a ostatnej čitateľskej verejnosti so záujmom o túto problematiku.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/diagnostika-pripravenosti-dietata-na-skolske-vzdelavanie-2-vydanie.p6423.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov