Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

COVID-19

COVID-19 Usmernenie k organizácii distribúcie pohotovostných zásob pre MŠ, ZŠ, SŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra, okresným úradom v sídle kraja určí miesto, na ktoré budú dopravené a uskladnené ochranné pomôcky. Oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom škôl pre ním zriadené škol...

Kedy potvrdenie školy o dištančnom vzdelávaní na nárok na pandemickú OČR stačí

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Sociálna poisťovňa pripomína, že z dôvodu starostlivosti o dieťa vzniká nárok na dávku pandemické ošetrovné iba vtedy, ak je škola uzatvorená alebo má obmedzenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu a iba počas obdobia uvedenom v roz...

COVID-19 Usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu, resp. k zatváraniu škôl. 

COVID-19 Po úzkom kontakte s pozitívnym sa izolujte, nie hneď testujte

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.health.gov.sk/

Ministerstvo zdravotníctva, upozorňuje na častú chybu. V prípade, že niekto bol v úzkom kontakte s osobou pozitívne testovanou na COVID-19, je povinný sa izolovať a dať sa otestovať až po ôsmych dňoch. 

Vyberáme z portálu pracovnepravo.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: pracovnepravo.sk

Portál je určený zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov.  Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolt...

COVID-19 Aplikácia - vyhľadávanie miesta na testovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: korona.zzz.sk

Odberné miesta na testovanie COVID-19 s počtom voľných termínov filtrované podľa dátumu, krajov a miest v okruhu 5 až 50 km. 

COVID-19 Príspevok na špecifiká - testovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Podľa § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov budú zriaďovateľom škôl a školských zariadení pridelené finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia na zá...

COVID-19 Očkovanie učiteľov a obnovenie prezenčného vyučovania

Kategória: Aktuality Autor/i: aktuality.sk,

Podľa celonárodných kritérií COVIDOVÉHO AUTOMATU je celé Slovensko naďalej v čiernej fáze, platí IV. stupeň varovania. Regionálne indikátory pre jednotlivé okresy určujú podrobnejšie rozdelenie do stupňov, kde na základe COVIDOVÉHO AUTOMATU platia...

Možné reakcie po očkovaní

Kategória: Aktuality Autor/i: mzsr.sk

Po zaočkovaní vždy bezodkladne informujte o svojom očkovaní svojho všeobecného lekára. Ukážte mu alebo zašlite kópiu záznamového lístka o očkovaní, aby v prípade výskytu vedľajších účinkov, ich vedel správne posúdiť a poradiť vám.

COVID-19 Usmernenie - organizácia distribúcie pohotovostných zásob poskytnutých zo Správy štátnych hmotných rezerv

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra,  okresným úradom v sídle kraja určí miesto, na ktoré budú dopravené a uskladnené ochranné pomôcky. Oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom škôl pre ním zriadené ško...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk