Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

COVID-19

Výber literatúry a článkov podľa záujmových tém

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Prinášame výber literatúry vydavateľstva Wolters Kluwer SR pre manažment škôl a školských zariadení podľa tém, ktoré zaujali našich čitateľov v minulom školskom roku. Ide o zvládanie náročných situácií, vytváranie zdravej klímy, nové aktivity a sk...

Vyberáme z portálu pracovnepravo.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: pracovnepravo.sk

Portál je určený zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov.  Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolt...

Spojené voľby 2022 - Odporúčania pre voličov

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

ÚVZ SR vydáva v súvislosti so spojenými voľbami dňa 29. októbra 2022 odporúčania na dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení vo volebných miestnostiach. Ide o preventívne kroky, ktorými je možné počas aktuálnej pandémie COVID-...

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 1. septembra 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie s účinnosťou od 1. septembra 2022.

Respirátory a karanténa - uvoľnovanie opatrení

Kategória: Aktuality Autor/i: ta3.sk

Ministerstvo zdravotníctva informovalo o uvoľňovaní opatrení. Situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 má zlepšujúci sa trend. Povinnosť nosenia respirátorov od štvrtka končí, niektoré výnimky však ostanú zachované. Ruší sa tiež povinná karantén...

Novela vyhlášky k domácej izolácii a karanténe

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Povinná karanténa po úzkom kontakte s pozitívnym sa od 26. februára 2022 nebude vzťahovať na žiakov základných a stredných škôl, deti v materskej škole alebo v obdobnom zariadení a na pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní...

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 28. februára 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydal rozhodnutie s účinn...

Dostupnosť primárnej ambulantnej siete počas vlny omikron

Kategória: Aktuality Autor/i: health.gov.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR, samosprávne kraje a zástupcovia všeobecných ambulantných lekárov sa pripravujú na prípadný výpadok všeobecných a detských lekárov v ambulanciách.

Školský semafor je aktualizovaný k 4. 2. 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Manuál je aktualizovaný k 4. 2. 2022 z dôvodu potreby spresnenia postupov ukončovania izolácie (vrátane návratu žiakov k fyzickej aktivite po izolácii) a karantény detí a žiakov a upresnenia výnimky z karantény pre účel návštevy školy, školského z...

Pri práceneschopnosti ukončuje izoláciu lekár podľa zdravotného stavu pacienta

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Ministerstvo zdravotníctva pripomína, že tzv. vypísanie pacienta na PN nie je nutne podmienkou izolácie či karantény. Ak to umožňuje charakter práce a zdravotný stav, môže pacient pracovať z domu.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov