Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2015  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2015

Zákon o odbornom vzdelávaní nadobudne účinnosť 1. apríla 2015

Kategória: Stredné školy Autor/i: redakcia

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. 

Nová vyhláška o stredných školách platí od apríla

Kategória: Stredné školy Autor/i: redakcia

S účinnosťou od 1. apríla 2015 nadobúda účinnosť vyhláška 65/2015 Z.z. o stredných školách. 

Odborári dnes spustili petíciu za zjednotenie školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: http://skolskyservis.teraz.sk/

Odborári dnes spustili petíciu za ujednotenie školstva. Petícia obsahuje dva body. Prvý hovorí o tom, aby školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva vnútra prešli naspäť pod rezort školstva. V druhom bode žiadajú, aby financovanie materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov prešlo zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií. petíciu budú distribuovať medzi učiteľov a odborárov. 

Všetko najlepšie, učitelia!

Kategória: Aktuality Autor/i: ted.com

"Jeden rok som dostala skvelý nápad. Povedala som mojim študentom: "Boli ste vybraní do mojej triedy,pretože ja som najlepšia učiteľka a vy ste najlepší študenti. Dali nás do tejto triedy preto, aby sme ostatným ukázali, ako sa to robí." Rita Pierson

V Bratislave sa uskutočnil okrúhly stôl o budúcnosti školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

28. marca 2015 organizoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler okrúhly stôl o budúcnosti školstva. V troch paneloch – o regionálnom školstve, o vysokom školstve a v politickej diskusii svoj pohľad na budúcnosť slovenského školstva hovorili takmer všetci odborníci – od zástupcov profesijných organizácií pôsobiacich v rezorte, cez riaditeľov škôl, zástupcov zriaďovateľov až po rektorov vysokých škôl, analytikov, členov výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport či bývalých ministrov vnútra.

Začína sa obdobie talentových prijímačiek na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: aktuality.sk

Na stredných školách sa začína od 25. marca 2015 obdobie talentových prijímacích skúšok, kde sa bude overovať športové, talentové alebo iné špeciálne schopnosti a nadanie uchádzačov. Školy môžu skúšky realizovať do 15. apríla 2015.V aktuálnom školskom roku si žiaci podali viac ako 14 000 prihlášok na takéto odbory.

Minister školstva J. Draxler ocenil pedagógov za mimoriadne úspechy

Kategória: Aktuality Autor/i: http://skolskyservis.teraz.sk

Učitelia a pedagogickí zamestnanci si dnes pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov (28.3.) prevzali v Bratislave z rúk ministra školstva Juraja Draxlera ocenenia za mimoriadne úspechy vo svojej pedagogickej práci. Veľké i Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy dostalo celkovo 66 učiteľov a pracovníkov v školstve.

Veľtrh študentských spoločností

Kategória: Aktuality Autor/i: jasr.sk

Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku sa koná dňa 26. marca 2015 Veľtrh študentských spoločností. Je vyvrcholením celoročného úsilia študentov stredných a vysokých škôl z celého Slovenska. Na veľtrhu prezentujú verejnosti svoje podnikateľské plány, výrobky a služby. 

Týždeň slovenských knižníc v Slovenskej pedagogickej knižnici

Kategória: Aktuality Autor/i: spgk.sk

Od 23. marca do 28. marca 2015 sa uskutoční 16. ročník celoslovenského podujatia "Týždeň slovenských knižníc". V tomto týždni je registrácia v SPG zdarma. Knižnica ponúka ďalšie zaujímavé aktivity. 

Neformálna konferencia o slovenskom jazyku

Kategória: Aktuality Autor/i: 3bodky.milujemeslovencinu.sk

23. mája sa uskutoční jednodňová neformálna konferencia o slovenskom jazyku v Nitre aj pre učiteľov slovenčiny. Organizátorom akcie je projekt Milujeme slovenčinu.

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: maturita.svsbb.sk

V dňoch 17. až 20. marca sa uskutočnila písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015. 

Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon je v pripomienkovom konaní

Kategória: Aktuality Autor/i: lt.justice.gov.sk

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa predkladá ako iniciatívny návrh. Predložený návrh zákona prináša súbor novelizačných zmien v zákone č. 245/2008 Z. z., v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v zákone č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zákone č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 377/2014 Z. z.

Maturita zo slovenčiny poodhalí i pridanú hodnotu vo vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Školy absolvujú prvý pohľad do zrkadla a jeho prostredníctvom dostanú odpoveď na otázku o progrese svojich žiakov počas štúdia. Umožnia im to práve zajtrajšie maturity zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa stanú podkladom pre koncept priadnej hodnoty vo vzdelávaní. Realitu pritom odhalia už v júni tohto roka.

Budú riaditelia škôl závislejší od obcí a žúp?

Kategória: Aktuality Autor/i: pravda.sk

Obce aj župy majú dostať viac právomocí pri výbere riaditeľov základných a stredných škôl. Ako zriaďovatelia škôl budú môcť odmietnuť kandidáta, ktorého vyberie rada školy. Právo veta pre samosprávy obsahuje novela zákona o školskej samospráve.

Nový ŠVP pre materské školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo znenie nového Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre materské školy (ISCED 0).

Edukačný materiál - vzdelávacie a oblasť Jazyk a komunikácia

Kategória: Aktuality Autor/i: mat.iedu.sk

Prezentovaný materiál je ucelenejším metodickým výkladom koncepcie tvorby štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre oblasť „Jazyk a komunikácia“.

Vláda schválila zákon o odbornom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: SITA

Vláda na piatkovom mimoriadnom rokovaní schválila návrh zákona o odbornom vzdelávaní. Cieľom návrhu zákona je pripraviť novú komplexnú právnu úpravu celej problematiky odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách. Návrh zákona tiež upravuje typy stredných odborných škôl, overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a dáva legislatívny rámec duálnemu vzdelávaniu.

Vedúce funkcie v školstve si prebrali dve dámy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu

Minister Juraj Draxler do funkcie uviedol novú štátnu tajomníčku. Stala sa ňou bývalá riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Romana Kanovská. Zároveň dnes minister Draxler odovzdal do rúk ďalšej dámy Štátnu školskú inšpekciu.  Viera Kalmárová vo funkcii hlavného inšpektora nahradí Jozefa Javoreka. 

Zamestnávatelia sa postavili za návrh ministra

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Po viac ako dva a pol roku príprav zákona o odbornom vzdelávaní je na stole konečne verzia, ktorá priniesla kompromis. Po novom sa budú môcť firmy obrátiť v odvolacom konaní na Štátny inštitút odborného vzdelávania, ako priamo riadenú organizáciu ministerstva školstva a to v prípade, že nezískajú certifikát na pôsobenie v rámci duálneho vzdelávania. 

Deti nevedia zatĺcť klinec. Minister Draxler to chce zmeniť

Kategória: Základné školy Autor/i: sme.sk

Pracovné vyučovanie sa do škôl dostalo pred viac ako polstoročím. Potom ho vytlačili počítače. Dnes sa vracia. 

Kto z vás vie zatĺcť klinec a prišiť si gombík, pýtala sa pred dvoma rokmi Beáta Macáková, učiteľka technickej výchovy ôsmakov v novozámockej Základnej škole na Ulici G. Bethlena. Prihlásilo sa ich len pár. Dnes už všetci poznajú pracovné náradie a majú isté manuálne skúsenosti.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk