Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2016  

Zoradiť podľa:

Aktuality - November 2016

Rokovanie školskej tripartity

Kategória: Aktuality

30. novembra sa uskutočnilo rokovanie zástupcov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a zástupcami ZMOS. Predmetom rokovania bola valorizácia platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov VŠ od 1. 9. 2017 a jej zakomponovanie do textu KZVS na rok 2017.

Kontrola činnosti rady školy a kompetencie rady školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Vyberáme z časti Riadenie školy

V koho kompetencii je kontrola činnosti rady školy? Čo znamená, že rada školy plní funkciu verejnej kontroly? V akej miere môže rada školy žiadať o predloženie dokladov k výstavbe a vybavení záhradného altánku?

Na pôde rezortu školstva rokovala školská tripartita

Kategória: Aktuality

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan dnes rokoval s predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavlom Ondekom a výkonným podpredsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Turčánym. Na rokovaní všetky tri strany potvrdili zhodu na zvýšení platov učiteľov a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a vysokoškolských učiteľov nad rámec Programového vyhlásenia vlády SR aj v roku 2017, a to o 6 % od 1. septembra 2017. Ako uviedol minister Peter Plavčan, ministerstvo má finančné prostriedky na zvýšenie platov učiteľov v schválenom rozpočte na budúci rok.

Minister školstva rokoval so školskými odborármi o ďalšom zvyšovaní platov učiteľov

Kategória: Aktuality

Minister školstva Peter Plavčan  rokoval na pôde rezortu školstva s členmi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pod vedením predsedu Pavla Ondeka. Školským odborárom predložil ponuku na zvýšenie platov učiteľov a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a vysokoškolských učiteľov nad rámec Programového vyhlásenia vlády SR aj v roku 2017, a to o 6 % od 1. septembra 2017. Po tohtoročnom 10 % zvýšení platov sa tak pedagógom a odborným zamestnancom ponúka reálna možnosť zvýšenia platov aj v roku 2017.

Školskí odborári budú s ministrom rokovať o zvyšovaní platov

Kategória: Aktuality

Školskí odborári budú v pondelok (28.11.) rokovať s ministrom školstva Petrom Plavčanom o zvyšovaní platov učiteľov. Šéf rezortu školstva ponúkol pedagógom zvýšenie platov o šesť percent od septembra budúceho roku. Odborári však žiadali jednak vyššie percento a taktiež zvýšenie platov už od 1. januára budúceho roku.

Témy 11. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme hospodáreniu s majetkom v školách a školských zariadeniach, pokračujeme v téme príspevku o učebných štýloch žiakov a pozreli sme sa na význam poradenských konzultácií pre pedagogických zamestnancov. Ako riešia šikanovanie v školách v susednom Česku, sme sa zhovárali s Milanom Kotíkom, manažérom projektu Minimalizace šikany. Problematiku videohier a sociálnych sietí sme riešili zo psychologického pohľadu a výskumov, ktoré vyvracajú niektoré predsudky spojené s touto témou. Nechýba ani stretnutie s históriou a terminovník plánov na mesiac december pre manažérov škôl a školských zariadení.

Počítač nie je pre deti pohroma, môže aj vzdelávať

Kategória: Aktuality

S nástupom moderných technológií sa už vo väčšine domácností objavil počítač, k nemu pribudli tablety či inteligentné mobily. Rodičia a ešte častejšie starí rodičia zvyknú nariekať, že ich potomkov už nič nepriláka ku knihám a voľné popoludnia trávia namiesto ihriska pri „četovaní“ s kamarátmi alebo sledovaním videí na internete. Ak sa k nejakému pohybu odhodlajú, je to najskôr hľadanie pokémonov.

Školy sa boria s deťmi na okraji

Kategória: Aktuality

Nie každé dieťa patrí do takzvaného hlavného vzdelávacieho prúdu. Niektoré tam patria, no napriek tomu ich systém posunie na jeho okraj alebo ich rovno postaví mimo. Hospodárske noviny sa pozreli na najčastejšie prezentované mýty či názory verejnosti, ktoré na Slovensku panujú o vzdelávaní Rómov, zdravotne znevýhodnených detí alebo detí migrantov. Niektoré z nich vznikli na základe skutočnosti, iné neplatia.

Kiska sa stretol s Plavčanom: Slovensko potrebuje vo vzdelávaní súrne výsledky

Kategória: Aktuality

Okrem dobrej koncepcie, ktorá sa dnes v školstve pripravuje, je nesmierne dôležitá politická vôľa, ktorá sa spája aj s dostatkom financií. Uviedol to vo štvrtok slovenský prezident Andrej Kiska po rokovaní s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Plavčanom (nom. SNS) v Prezidentskom paláci. Za prioritné oblasti označil zdravotníctvo a školstvo.

Rozporové konanie na MF SR ku koeficientom ZUŠ

Kategória: Aktuality

Dňa 16.11.2016 sa uskutočnilo rozporové konanie na MF SR ku nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z. za účasti zástupcov MF SR, MŠVVaŠ SR, OZ PŠaV na Slovensku a Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. V rámci medzirezortného pripomienkovania OZ PŠaV vzniesol zásadné pripomienky k predmetnému materiálu. V Čl. I, V prílohe č. 3 tabuľke č.1 Hodnoty koeficientov prvom riadku sa číslo „11,4“ nahrádza číslom „12,9“ a v druhom riadku sa číslo „7“ nahrádza číslom „6“. Alternatívou bolo ponechať súčasný stav.

Školský zákon so zníženou cenou

Kategória: Aktuality

Využite 20 % zľavu na ponúkanú publikáciu Zákon o výchove a vzdelývaní (školský zákon) - komentár do 30. 11. 2016. 

Cieľom komentára je poskytnúť komplexný a podrobný prehľad právnej úpravy všetkých náležitostí výchovy a vzdelávania, ktoré sú obsahom zákona. Obsahuje výklad ustanovení, doplnený praktickými príkladmi a ďalšími súvislosťami, ktoré k predmetnej úprave viedli a ktoré majú napomôcť k poznaniu upravovanej problematiky. Autori sa nevyhli ani konfrontácii s ustanoveniami, ktorých aplikácia je v praxi sporná alebo nejednotná, s cieľom napomôcť zjednoteniu aplikačnej praxe a odstráneniu výkladových sporov.

 

Pripomienky k návrhu cieľov národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (OZ PŠaV)

Kategória: Aktuality

Verzia na konzultácie s odbornou verejnosťou (časť 1 – „RŠ“)

Informačný seminár k aktuálnym výzvam v grantových programoch hlas mladých a služby mladým na rok 2017

Kategória: Aktuality

V stredu 16.11.2016 boli zverejnené 2 nové výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu na rok 2017 z grantovej schémy MŠVVaŠ SR „PROGRAMY PRE MLÁDEŽ v rokoch 2014-2020“, konkrétne k programom HLAS MLADÝCH a SLUŽBY MLADÝM. Termín na predkladanie žiadostí je stanovený na 16.12.2016 do 12:00 h. 

V jesenných e-testovaniach mali školy najväčší záujem o matematiku

Kategória: Aktuality

Viac než 750 základných a stredných škôl otestovalo na začiatku školského roka svojich žiakov vo vstupných a priebežných školských testovaniach prostredníctvom počítačov. Elektronické testovanie zabezpečoval NÚCEM, ktorý ponúkol školám 31 rôznych e-testov. Počas elektronických testovaní JESEŇ 2016, v čase od 21. septembra do 11. novembra 2016,  žiaci základných a stredných škôl vyplnili  v systéme e-Test celkovo viac než 66 000 e-testov. Zároveň viac ako 2 500 piatakov si na niektorých základných školách vyskúšalo aj generálnu skúšku elektronickej formy Testovania 5-2016. 

Ministerstvo školstva má oddnes novú štátnu tajomníčku

Kategória: Aktuality

Stala sa ňou Oľga Nachtmannová a do úradu ju uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Oľga Nachtmannová ako nominantka strany SMER-SD nastupuje na pozíciu druhého štátneho tajomníka ministerstva školstva, ktorú predtým zastával Erik Tomáš. 

Vyhlásený víťaz filmovej ceny kampane Zdravé pracoviská 2016

Kategória: Aktuality

„Zwischen den Stühlen“  (v preklade „Byť učiteľom“ s anglickým titulom „To Be a Teacher“) v réžii Jakoba Schmidta z Nemecka je víťazom filmovej ceny kampane Zdravé pracoviská za rok 2016. Cena bola predstavená na DOK Leipzig , 59. medzinárodnom lipskom festivale dokumentárneho a animovaného filmu, ako najlepší film s tematikou súvisiacou s prácou. Filmy vykresľuje osudy troch značne odlišných postáv a opisuje ich napínavé putovanie vo svete vzdelávania. So zmyslom pre humor, s vážnym skrytým posolstvom o budúcnosti mladých ľudí a s veľmi verne vykreslenými postavami ponúka Jakob Schmidt divákovi možnosť prežívať ich ľudské osudy, ktoré nás dojmú a donútia k zamysleniu.

Na ministerstve školstva odštartoval unikátny stážový program

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s platformou vzdelávania o politike Youth Politics Education (YPE) v októbri spustilo historicky prvý a unikátny stážový program s názvom Talent vo verejnej správe. Cieľom programu je zvýšiť atraktivitu verejného sektora motivovaním kvalitných mladých ľudí pre prácu v štruktúrach verejnej správy na Slovensku. Program sa preto zameriava najmä na podporu talentu vysokoškolských študentov, ktorí sa vzdelávajú v Akadémii YPE s cieľom ďalšieho napredovania vo verejnej správe na Slovensku.

OSN pred 20 rokmi vyhlásila Medzinárodný deň tolerancie

Kategória: Aktuality

Medzinárodný deň tolerancie vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 1996. Príslušná rezolúcia vyzýva členské štáty OSN, aby v spojitosti s týmto dňom organizovali podujatia na podporu tolerancie od výchovných a vzdelávacích inštitúcií až po programy pre širokú verejnosť. Aktivita VZ OSN z roku 1996 nadviazala na Medzinárodný rok tolerancie OSN. Ten vyhlásilo VZ OSN v roku 1993 na odporúčanie Generálnej konferencie Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). 

Novou štátnou tajomníčkou ministerstva školstva bude Oľga Nachtmannová

Kategória: Aktuality

Novou štátnou tajomníčkou ministerstva školstva sa stane Oľga Nachtmannová. Do funkcie ju dnes vymenovala vláda SR na návrh ministra školstva Petra Plavčana. Oľga Nachtmannová pôsobí od roku 1987 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Poslankyňou Národnej rady SR za stranu Smer-SD je od roku 2006. V súčasnosti je členkou ústavno-právneho výboru a tiež členkou výboru pre európske záležitosti.

Prihlásenie študenta-brigádnika do Sociálnej poisťovne pred vianočnými brigádami

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa v súvislosti s prichádzajúcim obdobím predvianočných brigád upozorňuje zamestnávateľov, aby nezabudli študentov-brigádnikov včas prihlásiť do registra. Na základe dohody o brigádnickej práci študentov totiž vzniká študentovi povinné dôchodkové poistenie zamestnanca a teda aj povinnosť študenta a jeho zamestnávateľa platiť poistné na dôchodkové poistenie, a pre zamestnávateľa aj povinnosť uhrádzať poistné na úrazové a garančné poistenie.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk