Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Myšlienky autorov

Inšpiratívne myšlienky

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Inšpiratívne myšlienky, citáty, názory skúsených autorov, odborníkov ponúkame aj v príspevkoch odborných časopisov Manažment školy v praxi, Didaktika, na webe direktor.sk. Stávajú sa motorom našich vlastných myšlienok, našej vlastnej odvahy prijím...

Myšlienky našich autorov - Markéta Švamberk Šauerová

Kategória: Aktuality Autor/i: Markéta Švamberk Šauerová

"V průběhu měsíců jsme zaznamenávali nárůst psychických obtíží u různých skupin, a to i následně po uvolnění přísných opatření. Na jedné straně jsme měli možnost vidět, jak se někteří s krizovou situací vyrovnávají velmi dobře, na straně druhé jsm...

Myšlienky našich autorov - Saša Dobrovolná

Kategória: Aktuality Autor/i: Saša Dobrovolná

"Kvalitní mentor pomáhá udržovat a posilovat naši motivaci, plánovat a vyhodnocovat postupné kroky, zdroje, příležitosti, evaluovat proces učení, radovat se z úspěchů a čelit neúspěchům. Mentor zaměřuje naši pozornost na naše silné stránky, na to,...

Myšlienky našich autorov - Renáta Brédová

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Renáta Brédová

"Skvalitnenie procesu prípravy riaditeľov, ktorí zapália, ale sami nevyhasnú pod tlakom neprimeraných požiadaviek a spoločenského nedocenenia, by malo byť dôležitým pilierom pri budovaní základov učiacich sa škôl, ktoré budú priateľské k našim deť...

Myšlienky našich autorov - Erich Petlák

Kategória: Aktuality Autor/i: Erich Petlák

Učiteľ by nemal poskytovať žiakom učivo v hotovej podobe. Mal by navodiť „poznávací konflikt“ medzi tým, čo vedia, čo si myslia, prečo si to myslia tak, aby dospeli k novému poznaniu vlastnou činnosťou (Petlák E., Konštruktivistické prístupy k edu...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk