Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2015  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2015

Konferencia KomPrax

Kategória: Aktuality

28. a 29. mája sa v Banskej Bystrici uskutoční konferencia Komprax, ktorá bude zameraná na príklady dobrej praxe aj zo skúseností KomPraxu, podporovanie tvorby funkčných partnerstiev, uznávanie neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou. Na konferenciu je potrebné sa registrovať do utorka 5. mája 2015.

Medzinárodná vedecká konferencia Virtuálna generácia

Kategória: Aktuality

Medzinárodná vedecká konferencia VIRTUÁLNA GENERÁCIA sa bude konať 22. mája 2015 (Paneurópska vysoká škola, Bratislava). Konferencia je určená pre odborných pracovníkov, ale aj laických pracovníkov s deťmi a mládežou. Inšpiráciou pre zrealizovanie prvého ročníka tejto konferencie boli konkrétne skúsenosti, ale aj vynárajúce sa otázky a dilemy z praxe internetovej poradne IPčko.sk, ktorá poskytuje internetové chatové poradenstvo mladým ľuďom v nepriaznivých životných situáciách.

Budúci učitelia budú získavať digitálne zručnosti už počas štúdia

Kategória: Aktuality

Na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre dnes pribudla nová tabletová učebňa, v ktorej si budú môcť budúci učitelia už počas štúdia zvyšovať svoje digitálne zručnosti. 

Právo veta pri voľbe riaditeľov škôl bude mať závažné dôsledky

Kategória: Aktuality

Zámer predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) priznať pomocou pozmeňovacieho návrhu zriaďovateľom škôl právo veta pri voľbe riaditeľa de facto zbavuje učiteľov a rodičov akejkoľvek možnosti vyjadriť sa k budúcnosti a smerovaniu škôl. Takto dnes reagovala Slovenská komora učiteľov (SKU) na prisľúb premiéra posilniť kompetencie samospráv pri menovaní riaditeľov škôl, ktorý predniesol na 26. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Sporná otázka z Testovania 9 sa do výsledku započítavať nebude

Kategória: Aktuality

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler rozhodol, že sporná otázka o synonymách z tohtoročného testovania deviatakov sa zo spracovania testu vyradí. Otázka, pri ktorej mal žiak určiť, ktorá z ponúkaných možností v teste zo slovenčiny nie je synonymom slova šanca, vyvolala u žiakov, ich rodičov aj učiteľov protesty.

Minister Draxler nesúhlasí s Ficovým návrhom k školskému zákonu

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva naďalej stojí za svojím kompromisným návrhom k výberu riaditeľa školy. Rezort školstva sa podľa ministra Juraja Draxlera ešte bude rozprávať so zriaďovateľmi škôl o tom, aké majú kontrolné kompetencie, ktorými môžu pôsobiť na hospodárenie školy.

Brigády pre vaše študujúce deti. Ktoré sú tie naj?

Kategória: Aktuality

Ak nemá študent práve solventných rodičov, musí si popri strednej či vysokej škole svoji „pár eur naviac“ privyrobiť na rôznych brigádach. Zamestnať sa popri škole nemôže každý. Podľa zákonníka práce môže brigádovať iba osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov. Dňom nástupu do pracovného pomeru môže byť až deň, kedy dieťa ukončilo povinnú školskú dochádzku. Ak dieťa nemá 18 rokov, môže pracovať iba na takých pracovných pozíciách, ktoré neohrozujú jeho zdravie či mravnú výchovu. Študenti do 18 rokov majú podľa zákona zakázanú aj nočnú prácu.

Správa z 2. stretnutia pracovnej skupiny k znížovaniu administratívnej záťaže v regionálnom školstve

Kategória: Aktuality

Dňa 23. 4. 2015 sa z iniciatívy MŠVVaŠ uskutočnilo už druhé stretnutie pracovnej skupiny riaditeľov a učiteľov regionálneho školstva k problematike znižovania administratívnej záťaže. 

Aj mladí môžu meniť politiku

Kategória: Aktuality

Zo Správy o mládeži 2014 vyplýva, že účasť mladých ľudí na rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich priamo dotýkajú, je veľmi nízka. Dôvodom je na jednej strane ich nedôvera v osoby a inštitúcie s rozhodovacími právomocami, na strane druhej stoja dôležití dospelí, ktorí hlas mladých ľudí často podceňujú. Priepasť medzi týmito dvoma skupinami chce zmenšiť projekt „Za jedno lano“.

Vedenie OZ PŠaV sa stretlo na pracovnom rokovaní s ministrom školstva

Kategória: Aktuality

V stredu 22. apríla 2015 sa vedenie OZ PŠaV na Slovensku stretlo na pracovnom rokovaní s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom.

ŠVP pre materské školy bude v budúcom školskom roku dobrovoľný

Kategória: Aktuality

Inovovaný ŠVP pre materské školy bude v prvom roku svojej platnosti dobrovoľný. Rozhodol o tom minister školstva Juraj Draxler. Dospel k tomu po stretnutí s hlavnou školskou inšpektorkou Vierou Kalmárovou a riaditeľkou ŠPÚ Petrou Fridrichovou, ktoré sa konalo s cieľom preskúmať pripravenosť škôlok na nový ŠVP.V diskusii sa zhodli, že nový program nepatrí k jednoduchým inováciám a učiteľky, ak ho majú úspešne aplikovať do praxe, potrebujú sériu školení. 

Draxler odovzdal Dunajskej Lužnej modulovú školu

Kategória: Aktuality

Minister školstva Juraj Draxler dnes odovzdal v obci Dunajská Lužná v Seneckom okrese do užívania novú modulovú školu s ôsmimi triedami. Ministerstvo školstva v spolupráci s ministerstvom financií a ministerstvom vnútra podporuje výstavbu takýchto škôl už od roku 2013. Bežne modulové stavby využívajú aj Nemci či Rakúšania, ktorí sa už môžu pochváliť napríklad aj modulovými internátmi,“ uviedol Draxler.

Deň Zeme má 45 rokov a vo svete ponúka pestré podujatia

Kategória: Aktuality

V súčasnosti patrí 22. apríl medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. Vo svete ho slávia milióny ľudí vo vyše 180 krajinách. Podujatia pri príležitosti Svetového dňa Zeme na úrovni celého sveta pripravuje a organizuje mimovládna organizácia Earth Day Network (EDN). Založili ju organizátori prvého Dňa Zeme v roku 1970. EDN sa považuje za hnaciu silu podujatí na záchranu Zeme a na to, aby sa v človeku pohlo svedomie.

Dnes sa narodil otec materských škôl

Kategória: Aktuality

Materské školy majú svoj deň. Nejde síce o medzinárodný sviatok, no práve dnes sa pred 233 rokmi narodil ich zakladateľ Friedrich Fröbel a na jeho počesť si pripomíname Deň materskej školy.

Ako tvoriť inovované školské vzdelávacie programy

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav pripravuje metodickú pomoc pre učiteľov a riaditeľov materských a základných škôl i gymnázií v súvislosti so zavádzaním nových štátnych vzdelávacích programov do praxe. V snahe pomôcť učiteľom pri zavádzaní nových štátnych vzdelávacích programov do praxe ŠPÚ pripravuje manuály k tvorbe školských vzdelávacích programov. Manuály budú pre učiteľov a riaditeľov škôl bezplatne dostupné od júna 2015 na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.

Premietnime si minulosť

Kategória: Aktuality

Aj Vy ste fanúšikmi starých filmov? Radi by ste zistili, aký význam malo premietanie školských filmov na školách? 29. 4. o 19.00 hod. v Múzeu školstva a pedagogiky môžete byť svedkom premietania viac ako 70-ročných filmov, ktorého súčasťou je aj výstava o školstve a vzdelávaní v rokoch 1939-1945 (Slovenskí učitelia v odboji a Slovenskom národnom povstaní).

Ďalšia príležitosť ako podporiť zanietenosť a motiváciu školských knihovníkov

Kategória: Aktuality

Pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera sa vo štvrtok 7. mája 2015 uskutoční v Univerzitnej knižnici v Bratislave 9. medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. Je určená predovšetkým školským knihovníkom, riaditeľom základných a stredných škôl a ostatnej pedagogickej verejnosti. Záujemcovia sa môžu na konferenciu prihlásiť do 28. apríla 2015.

Bádateľské aktivity vo vzdelávaní

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu "Bádateľské aktivity vo vzdelávaní". Konferencia sa bude konať 25.júna 2015 v Bratislave. Je určená učiteľom základných a stredných škôl, študentom doktorandských študijných programov, pedagogickým pracovníkom vysokých škôl, pracovníkom Štátnej školskej inšpekcie a pracovníkom ďalších inštitúcií, ktorí sa danou problematikou zaoberajú.

Konferencia Firmy a školy 2015 - Ako realizovať duálne vzdelávanie

Kategória: Aktuality

Očakávaný zákon o duálnom vzdelávaní prináša možnosti a príležitosti prepojiť stredné odborné školy s firmami. Môže poskytnúť firmám, absolventom a školám perspektívnejšiu budúcnosť postavenú na reálnom základe. Čo zákon prináša reálne? Akým procesom musí prejsť škola aj firma, aby sa mohla zapojiť do systému? Aké šance majú malé firmy zapojiť sa do duálneho vzdelávania? Konferencia sa uskutoční pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera. 

Juraj Draxler rokoval s hlavnou školskou inšpektorkou Vierou Kalmárovou

Kategória: Aktuality

ŠŠI dňa 14. apríla 2015 navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Hlavná školská inšpektorka informovala ministra o nových strategických cieľoch ŠŠI, o pripravenej novej organizačnej zmene a štruktúre s modernizovanými organizačnými útvarmi metodických činností a tvorby inšpekčných stratégií i plánovania, analýz a tvorby inšpekčných nástrojov, o znižovaní počtu ekonomických, technicko-hospodárskych a administratívnych zamestnancov. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk