Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2017

Jarmila Belešová - Pracovnoprávne vzťahy v školstve

Kategória: Aktuality

Uplatňovanie právnych predpisov platných pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov, vrátane odmeňovania zamestnancov rezortu školstva, sú častou témou búrlivých diskusií medzi kolegami, konfliktných situácií na pracovisku, ale aj množstva otázok od mana...

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyzýva na nominácie členov do poradného orgánu pre oblasť mládeže

Kategória: Aktuality

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ako zriaďovateľ poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže vyhlasuje dňa 31. 3. 2017 v zmysle čl. 3, odst. 10 štatútu poradného orgánu  splnomocnenca vlády ...

Model objektivizácie počtu odborných zamestnancov v škole

Kategória: Aktuality

Výber z časti Riadenie škôl MŠVVaŠ SR pripravilo Model objektivizácie počtu odborných zamestnancov v školstve. Úspech inkluzívneho vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v rozhodujúcej miere závisí od podporných služieb a primeraného mater...

Na strednú školu do zahraničia odchádzajú najčastejšie 15 až 18-roční

Kategória: Aktuality

Stredoškoláci, ktorí cestujú so STUDENT AGENCY za štúdiom do zahraničia volia medzi hostiteľskými krajinami najčastejšie USA. Na zahraničnej strednej škole zostávajú až dva roky.

E schránky pre školy

Kategória: Aktuality

Zákon č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (v znení neskorších právnych predpisov) zveruje a rozdeľuje právomoci v oblasti výkonu štátnej správy v školstve medzi niekoľko osôb, vrátane riaditeľa školy alebo školskéh...

MŠVVaŠ žiada od rezortu financií viac peňazí pre školských inšpektorov

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva už požiadalo rezort financií, aby vyčlenilo viac peňazí pre školských inšpektorov. Hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová totiž ešte v marci pred členmi parlamentného školského výboru upozornila, že Štátna školská inšpekc...

Témy 4. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality

V 4. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení, pozreli sme sa na koordinátorov prevencie, ako aj na poruchy správania detí a ich zvládanie v pedagogickej praxi. Urobili sme výber z obsah...

Túto zručnosť vyžaduje 90% pracovných ponúk: Ovládate ju? Bez nej sa nepohnete

Kategória: Aktuality

IT Asociácia Slovenska za podpory podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku či ďalších partnerov odštartovala 6. ročník test...

Návrh novely školského zákona

Kategória: Aktuality

Povinné predprimárne vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia už od 3 rokov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov