Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2022

POMOC UKRAJINE - Poradenská podpora Zakarpatského inštitútu postgraduálneho vzdelávania pedagógov a krajského pracoviska MPC v Prešove

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Ponúkame prehľad aktuálnych informácií k téme pomoci Ukrajine z jednotlivých ministerstiev a inštitúcií.

Kultúrne poukazy 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: kulturnepoukazy.sk

Ministerstvo kultúry SR spúšťa registráciu škôl v rámci dotačného programu Kultúrne poukazy 2022. Registrácia školy prebieha v termíne od 22. marca 2022 do 15. apríla 2022.

Testovanie 9 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Celoslovenské testovania žiakov základných škôl v zmysle § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú zverejnené v Sprievodcovi školským rokom.

28. marec - Deň učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten, kto vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti. Jan Amos Komenský Korene oslavovania Dňa učiteľov siahajú do 19. storočia. Veda začala výrazne dominovať a učiteľstvo posiln...

Náhradný termín EČ a PFIČ MS

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Náhradný termín (NT) EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022 na vybraných stredných školách. 

Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, je predprimárne vzdelávanie povinné.

25. marec 1942 – Prvá deportácia slovenských Židov do koncentračných táborov

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Jednou z najväčších tragédií moderných slovenských dejín sú osudy slovenskej židovskej komunity. Smutný osud Židom nachystali predstavitelia režimu formálne nezávislého štátneho útvaru. Pred osemdesiatimi rokmi sa začala napĺňať najsmutnejšia časť...

Vyhlášky v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

V medzirezortnom pripomienkovaní sa nachádzajú vyhláška o základnej škole, vyhláška o strednej škole a vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji. 

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme

Kategória: Aktuality

Majetkové priznanie zamestnanca pri výkone prác vo verejnom záujme deklarované podľa ustan. § 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva vedúci pedagogický zamestnane...

Preukazovanie bezúhonnosti - Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine bol schválený. Po jeho prijatí príde k zmene zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou v súvislosti s...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk