Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Testovanie 9 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Celoslovenské testovania žiakov základných škôl v zmysle § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú zverejnené v Sprievodcovi školským rokom.

Riadny termín Testovania 9 2022 sa uskutoční v dňoch:

  • 6. apríl 2022 (streda) z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, resp.  maďarského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským),
  • 7. apríl 2022 (štvrtok) zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z ukrajinského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským).

Náhradný termín externého testovania sa uskutoční 21. a 22. apríla 2022.

Usmernenie k externému testovaniu žiakov základnej školy a k externému testovaniu na získanie nižšieho stredného vzdelania v školskom roku 2021/2022.

Zdroj: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022?componentId=1760


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov