Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2024

WEBINÁR - JUDr. Dagmar Tragalovej - Rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k škole

Kategória: Aktuality

Termín: 18. 4. 2024Uzávierka prihlášok: 11. 4. 2024Čas: 13:00 - 16:00 h. (online) Cieľom je získať informácie o rôznych formách osobnej starostlivosti o maloleté deti, rozhodovacej praxi súdov, o vzájomnej informatívnej povinnosti školy a rodičov ...

28. marec - Deň učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten, kto vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti. Jan Amos Komenský Korene oslavovania Dňa učiteľov siahajú do 19. storočia. Veda začala výrazne dominovať a učiteľstvo posiln...

Náhradný termín Testovania 9/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Náhradný termín (NT) T9 sa uskutoční 4. apríla (štvrtok) a 5. apríla (piatok) 2024 na vybraných školách v rámci kraja. Testovanie je v náhradnom termíne určené žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť Testovania 9 v riadnom termín...

Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Aprílový (náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 11. apríla 2024 na vybraných stredných školách.

Objednávka štátu na zvýšenie počtu študentov zo Slovenska vo vybraných študijných programoch a odboroch

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Vláda Slovenskej republiky sa v programovom vyhlásení zaviazala, že zabezpečí objednávku štátu na zvýšenie počtu študentov zo Slovenska vo vybraných študijných programoch a odboroch.

Aktuálne - Didaktika č. 2/2024

Kategória: Aktuality

Kľúčové slová Kľúčové slová zohrávajú dôležitú úlohu pri získavaní relevantného obsahu v rámci digitálneho priestoru, a to najmä vo vyhľadávaní príspevkov na internete. Tieto slová pomáhajú užívateľom navigovať ich k informáciám, ktoré sú pre nich...

Diagnostika školskej spôsobilosti detí v materskej škole - úhrada nákladov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Zariadenia poradenstva a prevencie majú svoje výkony financované prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže Slovenskej republiky, preto nie je možné, aby za poskytovanie diagnostiky školskej spôsobilosti detí v matersk...

25. marec 1942 – Prvá deportácia slovenských Židov do koncentračných táborov

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz, PhD.

Jednou z najväčších tragédií moderných slovenských dejín sú osudy slovenskej židovskej komunity. Smutný osud Židom nachystali predstavitelia režimu formálne nezávislého štátneho útvaru. Pred osemdesiatimi rokmi sa začala napĺňať najsmutnejšia časť...

Národný projekt Zručnosti pre trh práce

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.employment.gov.sk/

Od 8. apríla 2024 bude nový národný projekt Zručnosti pre trh práce ponúkať možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu, čo ho činí prvým projektom svojho druhu, určeným nielen pre nezamestnaných, ale aj pre zamestna...

Poruchy správania a učenia sa - Vede v CENTRE

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

27. marca 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí  sa uskutoční prednáška PhDr. Evy Smikovej, PhD., z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov