Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Náhradný termín Testovania 9/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Náhradný termín (NT) T9 sa uskutoční 4. apríla (štvrtok) a 5. apríla (piatok) 2024 na vybraných školách v rámci kraja. Testovanie je v náhradnom termíne určené žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť Testovania 9 v riadnom termíne v zmysle § 155 odseku 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení.

Testovanie  Termín  Predmet
 T9 náhradný termín  4. 4. 2024 (štvrtok)  matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra*
 T9 náhradný termín  5. 4. 2024 (piatok)  slovenský jazyk a slovenská literatúra*, ukrajinský jazyk a literatúra**

* škola s vyučovacím jazykom maďarským ** škola s vyučovacím jazykom ukrajinským

Zdroj a ďalšie informácie: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov