Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Zoradiť podľa:

Základné školy

Profesia days 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: profesiadays.sk

Profesia každý rok usporadúva Profesia days, kde majú príležitosť nájsť si prácu aj mladí ľudia či absolventi a absolventky. V tomto roku sa Profesia days organizuje v dňoch 4. - 5. marca 2020. 

27. január - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. J. Ackerman

27. január bol Organizáciou spojených národov v roku 2005 vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. V roku 2020 si v tento deň pripomíname  75. výročie oslobodenia najväčšieho nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz- Birkenau (27. 1. 1945), kde násilnou smrťou zahynulo viac ako 1,1 milióna ľudí vrátane žien, detí a starcov.

Informačná platforma o brexite

Kategória: Aktuality

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vytvorilo informačnú platformu, ktorá prináša prehľad praktických informácií súvisiacich s blížiacim sa vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Manažment školy v praxi č. 1/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V januárovom čísle časopisu Manažment školy v praxi reflektujeme potreby manažmentu, rozoberáme aktuálne témy riadenia pedagogického, odborného a pracovného tímu v školskom prostredí, ponúkame príspevky skúsených odborníkov v oblastiach legislatívy, vzdelávania, kultúry školy, financovania, prevencie, histórie školstva, súčasných trendov výchovy. 

Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva a zverejňuje Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „etický kódex“).

Polročné prázdniny

Kategória: Aktuality

 Polročné prázdniny v školskom roku 2019/2020 budú v pondelok 3. februára 2019. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne v pondelok 4. februára 2020 v utorok. 

E. Petlák - Motivácia v edukačnom procese

Kategória: Aktuality

Motivácia je súborom pohnútok, ktoré vyvolávajú aktivitu organizmu a určujú jej zameranie. Je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených potrieb. Hovorí sa, že dobrá motivácia je zárukou úspechu a vo vzťahu k edukácii je to polovica úspechu práce učiteľa a učenia sa žiaka. 

NKÚ SR analyzoval odmeňovanie učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.nku.gov.sk

NKÚ SR analyzoval odmeňovanie učiteľov. Upozorňuje, že platové podmienky sú jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich záujem mladých ľudí o učiteľské povolanie. O pár rokov bude Slovensko potrebovať o desaťtisíc učiteľov viac, no už dnes existuje riziko získania nových pedagógov aj pre ich nedostatočnú finančnú motiváciu.

Myšlienky našich autorov

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Renáta Brédová

"Skvalitnenie procesu prípravy riaditeľov, ktorí zapália, ale sami nevyhasnú pod tlakom neprimeraných požiadaviek a spoločenského nedocenenia, by malo byť dôležitým pilierom pri budovaní základov učiacich sa škôl, ktoré budú priateľské k našim deťom."

Súťaž Frankofónia

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Frankofónie 20. marca 2020 vyhlasuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku súťaž metodických listov na tému Frankofónia na Slovensku.

Zmena právnej úpravy osobných príplatkov

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 470/2019 Z. z., ktorý, okrem iného, mení úpravu osobného príplatku uvedenú v § 10 zákona č. 553/2003 Z. z.

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Od 1. januára 2020 vstúpili do platnosti viaceré zmeny v sociálnom poistení. Zmenila sa právna úprava dôchodkového veku, zvyšujú sa dôchodky i maximálne výšky ďalších dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa.

Príspevok na lyžiarsky kurz

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na lyžiarsky kurz základným školám II. stupňa a stredným školám sa poskytuje podľa § 4ab zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

NAJ kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: severovychod.sk

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila 6. ročník ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2019

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020 vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 468/2019 Z. z. Zákon sa predkladá podľa článku 58 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

ÚPN vydal príručku pre školy - Politické procesy na Slovensku v rokoch 1948 - 1954

Kategória: Aktuality Autor/i: upn.gov.sk

Cieľom je objasniť najmä študentom historické súvislosti udalostí po roku 1948, ktoré sa spájali s organizovaním politických procesov na Slovensku. 

Novela zákona o sociálnom poistení - dlhodobé ošetrovné

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon č. 467/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyšiel v Zbierke zákonov. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2020. 

Aktualizácia Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím

Kategória: Aktuality Autor/i: detstvobeznasilia.gov.sk

Jedným z cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím je podpora multidisciplinárnej spolupráce pri ochrane detí pred násilím na národnej a regionálnej úrovni.

Dovolenka za rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

8. novembra 2019 bol zverejnený v Zbierke zákonov zákon č. 380/2019 Z. z., ktorý upravuje nároky niektorých zamestnancov na dovolenku za kalendárny rok.

Nový rok 2020 - želania a predsavzatia

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

S príchodom nového roka si kladieme novoročné predsavzatia. Tie naše reflektujú potreby manažmentu škôl a školských zariadení v praxi, vnímajú aktuálne témy riadenia pedagogického, odborného, pracovného tímu v školskom prostredí, ponúkajú príspevky odborníkov v snahe dopriať nadhĺad, sprevádzať, motivovať, inšpirovať. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk