Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - December 2018

Nápad pre školy - Nadácia Poštovej banky

Kategória: Výzvy

Nadácia Poštovej banky vyhlasuje grant Nápad pre školy. O finančnú podporu sa môžu uchádzať základné školy a stredné školy. Uzávierka prijímania projektov: 15. január 2019 (napadpreskoly.sk).

Grantový program Inovatívne s Foxconnom

Kategória: Výzvy

Spoločnosť Foxconn Slovakia v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlasuje pre okres Nitra prvý ročník grantového programu „Inovatívne s Foxconnom“. O grant môžu žiadať stredné školy, jednotlivci i neziskové organizácie v okrese Nitra. D...

SLUŽBY PRE MLADÝCH - poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR odbor mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 - 2020 v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH - poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže. Žiadosť sa predkladá ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev