Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Jún 2024

Výzva na zapojenie sa do overovania inovatívnych metodík (5. 7.)

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na zvýšenie kvality metodík pre podporu digitálnej transformácie vzdelávania a ich následné využívanie, overovanie metodík v podmienkach praxe a ich adaptácia podľa spätnej väzby od učiteľov, podporu digitálnych kompetencií pedag...

Zvýšenie kapacít materských škôl - zmena vo výzve

Kategória: Výzvy

Hlavný cieľ výzvy: Dobudovanie kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné možnosti. Cieľom je, aby sa každé dieťa vo veku od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku mohlo od 1. septembra 2025 zúčastňovať na predp...

Výzva - Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl". Termín: priebežne do uzavretia výzvy.

Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl". Odstrániť súčasnú dvojzmennú prevádzku v základných školách pomocou vybudov...

Zabezpečovanie činností v Školskom programe pre školský rok 2024/2025 - školské ovocie a zelenina (31. 5.)

Kategória: Výzvy

PPA zverejnila Výzvu pre žiadateľov na podanie Žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Príručky pre žiadateľov na schválenie Žiadosti o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie dodávania ovocia, zele...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev