Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 4/2017

4/2017

Podnikateľská činnosť škôl a školských zariadení

Ing. Ingrid Veverková Konečná

Mnohé školy popri svojej hlavnej činnosti vykonávajú aj podnikateľskú činnosť, ktorú im umožňuje vykonávať v súčasnosti platná právna úprava. Podnikateľská činnosť však nesmie byť v rozpore s hlavn...

Poruchy správania detí a ich zvládanie v pedagogickej praxi (2.)

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Zo seriálu: Poruchy správania detí a ich zvládanie v pedagogickej praxi (1.)

Problémové správanie žiakov sa presúva do čoraz nižších vekových skupín. Učitelia sa každodenne stretávajú so žiakmi, ktorých možno považovať za rizikových, a to tak z aspektu učenia, ako aj správa...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk