Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Október 2023

"Ukrajinský žiak" — projekt pre pomoc ukrajinským deťom (31.10.)

Kategória: Výzvy

Ukrajinskí žiaci, ktorí navštevujú slovenské základné alebo stredné školy, môžu získať príspevok na nákup digitálneho zariadenia vo výške 350 eur a pripravovať sa tak na vzdelávanie rovnako ako ich slovenskí spolužiaci. Uzávierka: 31. 10. (ukrajin...

Podpora participácie detí a mladých ľudí na občianskom živote prostredníctvom vzdelávania a participatívnych nástrojov (1.11.)

Kategória: Výzvy

The Transatlantic Foundation v spolupráci s Engaging Central Europe program of The German Marshall Fund of the United States vyhlasuje osobitnú výzvu na predkladanie projektových žiadostí. Výzva je zameraná na podporu organizácií občianskej spoloč...

Nadácia ESET - Spoločne meníme svet (27. 10.)

Kategória: Výzvy

Nadácia ESET a občianske združenie BUILD Slovensko, pod záštitou ministra školstva Slovenskej republiky, spúšťa celoslovenskú súťaž „PBL Výzva: Spoločne meníme svet“. Tá má na slovenské základné a stredné školy priniesť projektovú výučbu (Project ...

Nadácia Tatra banky - DIGITAL pre stredoškolákov (20. 10.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Tatra banky predĺžila uzávierku grantového programu DIGITAL pre stredoškolákov 2023. Uzávierka: 20. 10. (nadaciatatrabanky.sk/granty-digital/).

Karpatská nadácia - Školy budúcnosti (18. 10.)

Kategória: Výzvy

Grantový program Školy budúcnosti podporí inovatívne základné školy a neziskové organizácie v prešovskom a košickom kraji s kreatívnym a netradičným prístupom k vzdelávaniu. Uzávierka: 18. 10. (karpatskanadacia.sk/granty/skoly-buducnosti/).

Nadácia Orange - Digitálna budúcnosť (17. 10.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Orange otvára grantový program Digitálna budúcnosť. Uzávierky: 17. 10. 2023 (nadaciaorange.sk).

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl (16. 10.)

Kategória: Výzvy

Výzva je určená na zlepšenie k prístupu vzdelávania na základných školách. Výzva je určená pre žiadateľov, ktorí realizáciou projektu riešia rekonštrukciu a modernizáciu objektov základných škôl. Výzva nie je určená pre žiadateľov, ktorí potrebujú...

Nadácia ZSE - Výnimočné školy (18.10.)

Kategória: Výzvy

Nadácia ZSE otvára program Výnimočné školy. Učiteľky a učitelia z celého Slovenska majú možnosť predložiť projekt zameraný na svoj rozvoj a prinášanie zmien do procesu vyučovania. Uzávierka: 18. 10. 2023 (nadaciazse.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev