Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Mediácia - 2024

Nenásilná komunikácia - proaktívna komunikácia - partnerská komunikácia

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

Koncept nenásilnej komunikácie vznikol vďaka štyridsať rokov trvajúcemu horlivému výskumu psychológa, učiteľa, mediátora a zakladateľa Centra nenásilnej komunikácie Marshalla B. Rosenberga, žiaka Carla Rogersa. K jeho celoživotnej misii ho okrem p...

Otvorenosť, sebaúcta a dôvera ako predpoklady zmien

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Každá organizácia z času na čas prechádza zmenami. Niektoré sú výraznejšie, iné majú charakter iba kozmetických úprav. Investície do formovania zdravej kultúry školy sa však vrátia dvojnásobne. Prvýkrát vo výkone zamestnanca, pocite jeho úspešnost...

Negatívne emócie v konflikte

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

„Zlé veci nie sú to najhoršie, čo sa nám môže stať. Tá najhoršia vec, ktorá sa nám môže stať, je NIČ.“ (Richard Bach) Emócie sú úzko spojené s konfliktom a tiež s uspokojovaním našich potrieb. Každý z nás má právo na prežívanie svojich emócií tak,...

Mediácia konfliktu medzi žiakmi 1. stupňa

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

V prípade výskytu konfliktného správania medzi žiakmi 1. stupňa základnej školy môže učiteľ využiť mediáciu ako odbornú metódu riešenia konfliktov. Metódu modifikujeme s ohľadom na cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku.

Dohoda o úprave rodičovských práv a povinností v mediácii

Kategória: Mediácia Autor/i: Ing. Bronislava Švehláková

Rozvod manželov, resp. rozchod partnerov je jednou z najťažších skúseností, ktorú môže človek zažiť. Ovplyvňuje nielen dospelých, ale aj ich deti, ktoré musia čeliť zmene rodinného prostredia, často aj neistote a strachu. Ich pocity sa zrkadlia v ...

Proces a výsledok mediácie podľa zákona o mediácii

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Prax v školách a školských zariadeniach čoraz viac prináša tému využitia mediácie podľa zákona o mediácii aj v školskom prostredí. Súdne konania sú dlhé, náročné na psychiku a prežívanie účastníkov sporu a vnášajú do prostredia škôl nezdravú klímu...

Technika časového spomalenia deja

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Súčasná doba, kedy žiaci vnímajú veľké množstvo informácií s rôznych zdrojov, ich núti robiť si skratky vo vnímaní situácií. Technika spomalenia deja učí deti vnímať detaily, kľúčové momenty v deji, ktoré by mohli v rýchlosti každodenného života p...

Facilitácia diskusie a jej kvalita

Kategória: Mediácia Autor/i: PhDr. Zuzana Rapčanová

Ako byť úspešný v diskusii? Ako si pripraviť ciele a agendu diskusie na skupinové stretnutie? Potrebujete zvládnuť kolegov, ktorí sa na stretnutí správajú rušivo? Aké facilitatívne princípy treba využívať pri vedení ľudí?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk