Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2017  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Február 2017

Odborné semináre pre školských knihovníkov a riaditeľov základných škôl a stredných škôl

Kategória: Výzvy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pripravila dva odborné semináre, ktoré sú určené školským knihovníkom a riaditeľom základných škôl a stredných škôl. Prvý seminár organizuje Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade 16. marca 2017 pre 80 účastníkov. Druhý seminár organizuje Slovenská pedagogická knižnica vo svojich priestoroch 23. marca 2017 pre 60 účastníkov. 

Interkultúrne vzdelávanie v základných školách so žiakmi z rómskych komunít

Kategória: Výzvy

ŠPÚ bude realizovať akreditované inovačné vzdelávanie v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“. Vzdelávanie je zamerané na podporu systému inkluzívneho vzdelávania v základných školách so žiakmi z rómskych komunít. Termín prihlásenia sa do 17. 3. 2017 (statpedu.sk).

Pedagogickí hrdinovia - Ako sa menia školy, keď máme odvahu robiť veci inak

Kategória: Výzvy

Komenského inštitút pozýva na konferenciu Pedagogickí hrdinovia/Ako sa menia školy, keď máme odvahu robiť veci inak. Konferencia je určená pre učiteľov a učiteľky základných a stredných škôl i všetkých študentov pedagogických fakúlt a uskutoční sa 20. marca 2017. Na konferenciu sa je potrebné vopred registrovať vyplnením formulára do 17.3.2017  (komenskehoinstitut.sk).

Súťaž „Junior Internet“

Kategória: Výzvy

AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku vyhlasuje súťaž určenú žiakom základných a stredných škôl do 20 rokov, ktorí nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie. Junior Internet je súťažná konferencia, ktorá ponúka odrazový mostík pre začínajúcich webových programátorov, grafikov a dizajnérov, programátor mobilných aplikácií a blogerov. Uzávierka súťaže je do 26. 2. 2017.

Súťaž „Hľadá sa energia!“ – Tesla vs. Edison

Kategória: Výzvy

Občianske združenie NOW vyhlásilo 4.ročník korešpondečnej súťaže určenej pre žiakov slovenských základných škôl o energii a energetike zábavnou formou. Uskutoční sa v termíne február – jún 2017, prihlásiť sa treba najneskôr do 31. marca 2017 (energiazblízka.sk).

Máme radi východ 2017

Kategória: Výzvy

Karpatská nadácia otvorila 7. grantovú výzvu Máme radi východ. Celkovou sumou 10 100 EUR podporí projekty zamerané na aktívne trávenie voľného času, športové vyžitie, rozvoj nekomerčnej kultúry a tvorivosti na východnom Slovensku. Dátum uzávierky: 12. apríla 2017 (karpatskavandrovka.sk).

Výzva 18. ročníka Grantového programu Hodina deťom

Kategória: Výzvy

Nadácie pre deti Slovenska vyhlasuje 18. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku. Príprava podkladov, obsahu žiadostí o grant, konzultácie, priebežné vypracovávanie projektov v online aplikácii 7. február 2017 – 20.marec 2017 (nds.sk).

Program aces – act local: Výzva na predkladanie projektov (Nadácia SLSP)

Kategória: Výzvy

Program aces – act local (vzdelávacia iniciatíva rakúskej Nadácie ERSTE v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne) sa zameriava na školy ako na kľúčové inštitúcie v lokálnom kontexte, ktoré majú potenciál rozvíjať u mladých ľudí v regióne kultúru aktivizmu, dobrovoľníctva a spoločenskej angažovanosti. Témou pre rok 2017 je "Na každom z nás záleží. Spoločne pre sociálnu inklúziu." Uzávierka pre podávanie projektov: 28.02.2017 (act-local.aces.or.at/projectcontest).

Medzinárodný vyšehradský fond – Malé granty

Kategória: Výzvy

Medzinárodný vyšehradský fond podporuje projekty zamerané na kultúrnu, vedeckú a výskumnú spoluprácu, výmenné pobyty medzi mladými, vzdelávanie, cezhraničnú spoluprácu a podporu cestovného ruchu. Uzávierka prijímania žiadosti: 1. 3. 2017 (visegradfund.org).

Nadácia SPP - Zamestnanecký grantový program

Kategória: Výzvy

Cieľom programu je umožniť záujemcom z radov zamestnancov spoločnosti SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá. Uzávierka aktuálneho kola je 8. marca 2017 (nadaciaspp.sk).

Nadácia Volkswagen Slovakia - Bezpečne na cestách

Kategória: Výzvy

Zvýšenie bezpečnosti na cestách a kvalitná dopravná výchova sú základnou myšlienkou grantového programu „Bezpečne na cestách“. Žiadateľom môžu byť materské školy, neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace popri materských školách. Uzávierka prijímania žiadostí: 10. marec 2017 (nadacia-volkswagen.sk).

Učitelia sa môžu hlásiť do programu USA zameraného na výučbu o holokauste

Kategória: Výzvy

Týždenný program na vybraných školách v USA ponúka aj v tomto roku učiteľom základných a stredných škôl zaujímavú možnosť prehĺbiť si svoje znalosti týkajúce sa výučby o holokauste. Počas letných prázdnin získa túto možnosť 14 pedagógov zo siedmich krajín. Do výberu budú zaradení učitelia stredných škôl a druhého stupňa základných škôl so zameraním na dejepis, náuku o spoločnosti, etiku, prípadne iné predmety humanitného zamerania a s výbornou znalosťou anglického jazyka. Termín odovzdania žiadosti je 31. marca 2017 (fulbright.sk).

Scratch Match: Súťaž v programovaní pre dievčatá

Kategória: Výzvy

Scratch Match je medzinárodná súťaž v programovaní pre dievčatá vo veku 12 až 16 rokov. Hlavnou cenou je výlet víťazného tímu do Budapešti. Ten je spojený s návštevou známej spoločnosti PREZI. Konečný termín podania projektov - 10. 3. 2017 (vlcata.dennikn.sk).

Grantový program "Projekty zamestnancov"

Kategória: Výzvy

Nadácia Volkswagen Slovakia otvára grantový program Projekty zamestnancov.  Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, školy, predškolské zariadenia a verejnoprospešné organizácie. Termín ukončenia podávania žiadostí je 24. 2. 2017 (nadacia-volkswagen.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk