Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dohadovacie konanie - regionálny príplatok

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaM SR v roku 2024 z dôvodu zvýšenia atraktivity učiteľského povolania a prilákania pedagogických a odborných zamestnancov do oblastí, kde je najväčší nedostatok učiteľov, poskytne školám finančné prostriedky na odmeňovanie. Finančné prostriedky budú poskytnuté zriaďovateľom podľa § 8c ods. 1 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Zdroj: https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie-na-osobne-naklady-na-odmeny-pre-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-skol-podla-regionov/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov