Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2022

Sieť zariadení poradenstva a prevencie po 1. 1. 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Sieť zariadení poradenstva a prevencie bude po 1. januári 2023 spolu tvoriť 160 zariadení.

Výzvy MŠVVaŠ SR s termínom do 15. 11. 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov.

28. október 1918 Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Dňa 28. októbra si každoročne pripomíname vznik Československa. Tento rok uplynie od pamätného výročia už 104 rokov. Vznik nového štátneho útvaru na mape strednej Európy bol dlhodobo pripravovanou akciou československého odboja doma aj v zahraničí...

28. októbra sa narodil Ľudovít Štúr

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladinír Michalička, CSc.

Ľudovít Štúr sa narodil 28. októbra 1815 v Uhrovci, vyrastal v učiteľskej evanjelickej rodine. Základy vzdelania získal v rodnej obci pod dohľadom otca.

Spojené voľby 2022 - Odporúčania pre voličov

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

ÚVZ SR vydáva v súvislosti so spojenými voľbami dňa 29. októbra 2022 odporúčania na dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení vo volebných miestnostiach. Ide o preventívne kroky, ktorými je možné počas aktuálnej pandémie COVID-...

Testovanie pohybových predpokladov žiakov základných škôl do 28. 10. 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: testovanieziakov.sk

Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov v školskom roku 2022/2023 sa na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  uskutoční v termíne od 6. septembra 2022 do 28. ok...

Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS v šk. roku 2022/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Zber údajov o školách a maturantoch v školskom roku 2022/2023 realizuje CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica prostredníctvom Informačného systému pre EČ MS a PFIČ MS. 

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 10/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Čas a jeho správne využitie „Človek, ktorý sa odváži premrhať hodinu času, ešte nespoznal hodnotu života.“ Charles Darwin „Nemám čas. Čas tak letí. Potrebujem viac času.“ Aj tieto vety vyslovujeme v návale plnenia  povinností, ktoré sú neodkladné,...

Medzinárodný deň školských knižníc (24.10.)

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pozýva školské knižnice na oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc, ktoré sa budú konať 24. októbra 2022 v rámci 18. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. 

Edukačné publikácie pre cudzie jazyky na školský rok 2022/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR poskytlo školám z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky pre žiakov 3. – 9. ročníka základných škôl, 3. – 10. ročníka špeciálnych základných škôl a 1. – 4. ročníka gy...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk