Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Medzinárodný deň školských knižníc (24.10.)

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pozýva školské knižnice na oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc, ktoré sa budú konať 24. októbra 2022 v rámci 18. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

Tohoročnou témou je „Ako máme radi našu školskú knižnicu“.

Cieľom osláv  je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Rovnako ich poslaním je vytvorenie príležitosti pre každého účastníka, aby mohol prispieť svojou inšpiráciou k originálnemu priebehu podujatia a zároveň v ňom mohol prejaviť svoj osobný talent. Pridanou hodnotou bude vytváranie stálych živých spoločenstiev v školských knižniciach, v ktorých by všetci aj po skončení uvedených osláv navzájom spolupracovali, podporovali svoje čitateľské záujmy a zdokonaľovali svoje životné zručnosti.

Bližšie informácie na www.spgk.sk v časti Aktuality.

Zdroj: https://nivam.sk/pozvanka-na-oslavy-medzinarodneho-dna-skolskych-kniznic/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov