Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS v šk. roku 2022/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Zber údajov o školách a maturantoch v školskom roku 2022/2023 realizuje CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica prostredníctvom Informačného systému pre EČ MS a PFIČ MS

Zbierať sa budú údaje o všetkých žiakoch maturujúcich z predmetov, ktoré majú EČ MS alebo PFIČ MS – vyučovacie jazyky (SJL, MJL, UJL), slovenský jazyk a slovenská literatúra, cudzie jazyky, matematika vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Elektronický formulár pre zber údajov o žiakoch maturitného ročníka v IS bude pre školy sprístupnený  od 3. do 31. októbra 2022. 

Za správnosť a úplnosť vyplnenia formulára, ako aj za dodržanie určeného termínu jeho odoslania, je zodpovedný riaditeľ školy. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov