Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Stredné školy

Rozhodnutie ministra o jazykovej úrovni maturitnej skúšky z cudzieho jazyka od 7. mája

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2 a požiadavky praxe sa s účinnosťou od 7. mája 2021 rozširujú dôvody pre administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky.

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 10. 5. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Materiál „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 10.05.2021 je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov.

ŠPÚ realizuje 16. 6. – 17. 6. on-line seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov - cudzincov.

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 16. – 17. júna 2021 v Bratislave on-line seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov. Dvojdňový seminár vedený expertmi Rady E...

NÚCEM ponúka od 19. apríla do 19. mája elektronické testy pre žiakov stredných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

V období od 19. apríla do 19. mája 2021 NÚCEM ponúka v systéme e-Test elektronické testy pre žiakov stredných škôl zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, cudzích jazykov (anglický, nemecký a ruský) a matematiky.

Podporné stanovisko k návrhu poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon

Kategória: Aktuality Autor/i: rrms.sk

Profesijné organizácie zaoberajúce sa predprimárnym vzdelávaním Rada pre rozvoj materských škôl, Spoločnosť pre predškolskú výchovu a Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu podporujú znenie návrhu poslancov Národnej rady Slov...

Národný integrovaný reformný plán - Moderné a úspešné Slovensko

Kategória: Aktuality Autor/i: mfsr.sk

VZDELÁVANIE - Špecifické odporúčania pre Slovensko sa dlhodobo zameriavajú na kvalitu vzdelávania na všetkých stupňoch škôl. Tú určujú dva základné piliere: učitelia a obsahová reforma vzdelávania.

Vyberáme z portálu daneauctovnictvo.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: daneauctovnictvo.sk

Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov. Je určený účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov, audítorom, daňovým poradcom a ďalším záujemcom o túto problematiku.

Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 aktualizované na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov dňa 22.4.2021...

Uznesenie vlády upravujúce zákaz vychádzania prináša aj uvoľnenie opatrení v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V bordových okresoch bude platiť od 3. mája výnimka zo zákazu vychádzania do školy pre deti a žiakov bez potreby preukazovania sa negatívnym testom. Výnimka bude platiť aj pre sprevádzajúcu osobu. Pri návšteve školy sa žiaci nebudú musieť preukazo...

Pracovnoprávne vzťahy v školstve a vnútorná organizácia školy. Otázky a odpovede

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Pracovnoprávne vzťahy v školstve a vnútorná organizácia školy. Otázky a odpovede, ktorej autorom je Marián Varga, sa venuje vybranému okruhu otázok a odpovedí aplikácie školského práva v praxi.  

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk