Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2014  

Zoradiť podľa:

Aktuality - November 2014

NKÚ hodnotil čerpanie eurofondov vo vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: euroactiv.sk

Národný kontrolný úrad (NKÚ) hodnotil efektívnosť využívania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie (EÚ) v rámci Operačného programu Vzdelávanie (OPV) v rokoch 2007 až 2013. - See more at: http://www.euractiv.sk/regionalny-rozvoj/clanok/nku-hodnotil-cerpanie-eurofondov-vo-vzdelavani-023097#sthash.X8QBT0Ck.dpuf

Národný kontrolný úrad (ďalej NKU) hodnotil efektívnosť využívania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie v rámci Operačného programu Vzdelávanie v rokoch 2007 až 2013. Podľa NKÚ nie je vyžívanie európskych prostriedkov uspokojivé.

 

PoPodľa Národného kontrolného úradu nie je využívanie európskych prostriedkov uspokojivé. - See more at: http://www.euractiv.sk/regionalny-rozvoj/clanok/nku-hodnotil-cerpanie-eurofondov-vo-vzdelavani-023097#sthash.X8QBT0Ck.dpuf
Podľa Národného kontrolného úradu nie je využívanie európskych prostriedkov uspokojivé. - See more at: http://www.euractiv.sk/regionalny-rozvoj/clanok/nku-hodnotil-cerpanie-eurofondov-vo-vzdelavani-023097#sthash.X8QBT0Ck.dpuf

Väčšina lídrov medzi VŠ fakultami obhájila svoje postavenie

Kategória: Aktuality Autor/i: http://skolskyservis.teraz.sk

Jesseniova lekárska fakulta UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU či Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK zostávajú na špičke.

Národná cena SR za kvalitu pozná víťazov, medzi ocenenými je aj IUVENTA

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

IUVENTA na zvyšovaní kvality svojej činnosti cieľavedome pracuje už od roku 2011, keď vypracovala prvú samohodnotiacu správu a začala zavádzať model kvality CAF (Common Assessment Framework).

Komprax získal ocenenie Fénixu

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže získala v sobotu 22. novembra 2014 ocenenie za Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax. Cena  „Fénixácky dobrovoľník roka“ (FeDoR) sa udeľuje členom a priaznivcom Detskej organizácie FÉNIX, ako ohodnotenie či poďakovanie za ich prácu a činnosť pre detskú organizáciu. Na slávnostnom galavečere v Osrblí bolo odovzdaných 16 individuálnych a 10 kolektívnych ocenení.

Slovenskí učitelia v odboji a Slovenskom národnom povstaní (26. 8. 2014 – november 2015).

Kategória: Aktuality Autor/i: http://www.msap.sk

Slovenské národné povstanie a protifašistický odboj zostáva aj po 70 rokoch jednou z kľúčových kapitol histórie 20. storočia, ktorou sa Slovensko zaradilo medzi členov víťaznej koalície druhej svetovej vojny. Výstava Slovenskí učitelia v odboji a Slovenskom národnom povstaní mapuje školstvo, výchovu a vzdelávanie – jednu z oblastí života spoločnosti. Škola – ako konečne v každom období – je predmetom štátneho záujmu, nevynímajúc Slovenskú republiku z ro­kov 1939 – 1945.

Digitálne učenie v Michalovciach

Kategória: Aktuality Autor/i: asfeu.sk

Základná škola Pavla Horova  v Michalovciach sa s pomocou eurofondov výrazne zmodernizovala. V projekte podporenom v rámci operačného programu Vzdelávanie prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ sa zamerala na inováciu a digitalizáciu vybraných predmetov s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť.  Pedagógovia vytvorili učebné materiály na deväť predmetov (slovenský a anglický jazyk, matematika, fyzika, informatika, geografia, dejepis, občianska náuka a hudobná výchova), ktoré sú dostupné žiakom na webovej stránke školy.

Slovenským školám bude slúžiť moderný elektronický testovací systém e-Test

Kategória: Aktuality Autor/i: iedu.sk

Odborný tím NÚCEM-u, viac ako 600 učiteľov - autorov úloh a testov a cca 1 660 škôl na Slovensku už začína pracovať s novým elektronickým testovacím systémom e-Test. Slovensko uvádza do prevádzky vlastný unikátny elektronický testovací systém, čím potvrdzuje ambíciu sledovať trendy vyspelých krajín v oblasti hodnotenia kvality vzdelávania.

Súčasťou online testovania piatakov bude dotazník o socioekonomickom statuse

Kategória: Aktuality Autor/i: iedu.sk

Vedomosti piatakov zo slovenského a maďarského vyučovacieho jazyka (SJL, MJL) a z matematiky (MAT) overí Testovanie 5, ktoré sa na základných školách uskutoční v prvej polovici novembra. V školách, kde sa Testovanie 5 uskutoční v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (E-test) elektronicky, sa zameriame aj na výskumnú aktivitu k sprievodným aspektom vzdelávania.

Ministrom školstva sa stal Juraj Draxler

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Prezident SR Andrej Kiska prijal demisiu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Pellegriniho a na jeho miesto vymenoval súčasného štátneho tajomníka rezortu Juraja Draxlera.

Draxler do konca roka predstaví nové učebné osnovy

Kategória: Materské školy Autor/i: pravda.sk

Najskôr sa majú meniť štátne vzdelávacie programy, potom má prísť na rad aj prípadná zmena financovania škôl. Nový minister školstva Juraj Draxler, ktorý v utorok prevzal vedenie rezortu po Petrovi Pellegrinim, zmeny v nastavenom kurze neohlasuje.

INFORMAČNÝ DEŇ ERASMUS+ V TRENČÍNE

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

IUVENTA a SAAIC si Vás dovoľujú pozvať na informačný deň k Výzve Erasmus+ na predkladanie návrhov projektov 2015, ktorý sa uskutoční v stredu, 10. decembra 2014 v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A v Trenčíne.

Európske jazykové portfólio: tam, kde sa stretajú pedagogika a hodnotenie

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Pre učiteľov cudzích jazykov je k dispozícii materiál Rady Európy pod názvom Európske jazykové portfólio: tam, kde sa stretajú pedagogika a hodnotenie. Materiál je zameraný na problematiku hodnotenia v prepojení na Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky a Európske jazykové portfólio.

Objednávacie konanie učebníc pre školský rok 2015/2016

Kategória: Aktuality Autor/i: edicnyportal.iedu.sk/sk

Objednávacie konanie pre nasledujúci školský rok 2015/2016 bude prebiehať opäť výlučne elektronickou formou prostredníctvom edičného portálu. Elektronické objednávacie konania je plánované v decembri 2014. Presný termín objednávacieho konania bude včas zverejnený na stránke edičného portálu.

Achillovou pätou Slovenska je školstvo

Kategória: Aktuality Autor/i: pravda.sk

Zreformovanie zastaraného školského systému, zúženie štátneho aparátu a reformy v zdravotníctve a na trhu práce. Ak európske krajiny nepristúpia v najbližšom čase k hlbším štrukturálnym reformám v týchto oblastiach, Európu čaká ďalšia recesia. V exkluzívnom rozhovore pre denník Pravda to povedal Guntram Wolff, riaditeľ bruselského nezávislého výskumného ústavu Bruegel.

V obci Kecerovce otvorili novú modulovú školu pre 200 detí

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Novú budovu základnej školy (ZŠ) pre 200 detí dnes otvorili v obci Kecerovce v okrese Košice-okolie. Výstavba objektu tzv. kontajnerového typu s vybavením stála zhruba 300.000 eur, dve tretiny poskytol rezort školstva, zvyšok vykryli obec a škola.

Viac ako pätina žiakov bola v škole obeťou šikanovania

Kategória: Aktuality Autor/i: aktualne.atlas.sk

Obeťou šikanovania v škole bola viac ako pätina žiakov. Zistila to Štátna školská inšpekcia, ktorá v 134 základných školách v minulom školskom roku zisťovala bezpečnosť školského prostredia. Žiaci sa však priznali aj k tomu, že sa podieľali na ubližovaní spolužiakom.

Rezort školstva vyzýva odbornú a laickú verejnosť na diskusiu o športe

Kategória: Aktuality Autor/i: www.minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pripravuje úplne nový zákon o športe. Zapojiť sa do širokej diskusie o aktuálnych témach a problémoch športu, ako aj jeho budúcnosti bude môcť od dnes okrem športovej obce (športové kluby, zväzy, športovci a športoví odborníci) aj široká laická verejnosť.

Fond na podporu vzdelávania schválil pôžičky pre pedagógov

Kategória: Aktuality Autor/i: www.minedu.sk

Celkovo 249 učiteľov získa v tomto roku zvýhodnenú pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Rozhodla o tom Rada fondu na svojom rokovaní dňa 30. októbra 2014, ktorá schválila pôžičky v celkovej výške takmer 1,997 milióna eur.

Nový zákon o odbornom vzdelávaní je už v pripomienkovom konaní

Kategória: Aktuality Autor/i: www.minedu.sk

Absolvent všestranne pripravený na výkon povolania s potrebnými pracovnými návykmi pre úspešné zaradenie sa na trh práce bez potreby ďalšieho preškoľovania – to je hlavný cieľ návrhu nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý dnes ministerstvo školstva predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie.

Učebníc má byť dostatok, vyberú ich školy

Kategória: Aktuality Autor/i: http://www.sme.sk

Starosť o knihy prejde z ministerstva na školy, štát bude nákup iba financovať. Školy si po zmene školského zákona môžu vyberať z viacerých druhov učebníc podľa vlastného uváženia a peniaze na to dostanú od ministerstva školstva.

 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk