Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2015  

Zoradiť podľa:

Aktuality - December 2015

Ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu. Prajeme veselé Vianoce a úspešný nový rok :-)

Kategória: Aktuality

Povinnú školskú dochádzku môže dieťa absolvovať aj doma, aké podmienky na to treba splniť?

Kategória: Aktuality

Takýto spôsob sa nazýva individuálne vzdelávanie a jeho podmienky upravuje školský zákon. Povoľuje ho riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý – tzv. kmeňovej školy.

Známky sú vysvedčením aj učiteľa

Kategória: Aktuality

Známkovanie v škole býva nepríjemná záležitosť, najmä ak učiteľ vystupuje voči žiakom z pozície, že na jednotku to vie len Einstein a ja. Prípady neobjektívneho hodnotenia žiakov učiteľmi patria už niekoľko rokov k najčastejším výhradám rodičov.

Zamestnanci trnavských škôl dostanú od mesta koncoročnú odmenu 100 eur

Kategória: Aktuality

Pedagogickí i nepedagogickí pracovníci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava dostanú ešte do začiatku tohtoročných vianočných prázdnin jednorazovú odmenu vo výške 100 eur. Schválili to trnavskí poslanci na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva na návrh poslanca Štefana Bošnáka (KDH). Z mestskej pokladnice radnica uvoľní na tento účel 65.000 eur.

Škola, čo nadchýňa architektov aj verejnosť. Je zo skla a dreva.

Kategória: Aktuality

Súčasné školy sa do pozornosti architektov či verejnosti nedostávajú až tak často. Táto je výnimkou a zaujme už na prvý pohľad. Svojím minimalizmom a kombináciou skla a drevo. Základnú školu v českom mestečku Dobřichovice totiž dostali do rúk architekti, ktorí z nej vytvorili miesto, kam by hociktorý študent či učiteľ chodil rád. 

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách v III.Q 2015

Kategória: Aktuality

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku zverejnil prehľad počtu zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách v III. Q 2015. Obsahuje prehľad o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch za všetkých zriaďovateľov, všetky organizácie, v organizáciách v pôsobnosti VÚC, v organizáciách v pôsobnosti okresných úradov, v organizáciách v pôsobnosti obcí, v cirkevných organizáciách, v súkromných organizáciách (bez mimorozpočtových zdrojov), počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve za III.Q. 2015, porovnanie priemernej mzdy v RŠ za III.Q.2014 a III.Q.2015.

Témy 12. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality

V 12. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme vybavovaniu petícií v školách a školských zariadeniach, aktuálnym problémom komunikácie v školskom prostredí, vrátane komunikácie školy s rodičmi žiakov, upozorníme na BOZP pri praktickom vyučovaní a pri príprave na povolanie. Predstavíme Vedeckú noc 2015 v Základnej škole v Klátovej Novej Vsi. Z osobností si pripomenieme jedného zo zakladateľov modernej pedagogickej vedy Juraja Čečetku, rozoberieme informačnú gramotnosť v školstve a nevynecháme dôležité termíny pre riadenie činnosti škôl a odpovede odborníkov na vaše otázky. 

Do protestnej akcie Babysitting Day sa dnes zapojí viac ako 400 škôl

Kategória: Aktuality

Do dnešnej protestnej akcie učiteľov s názvom Babysitting Day sa zapojí okolo 470 škôl po celom Slovensku. Vyplýva to z aktuálnych údajov zoznamu organizátorov protestu – Iniciatívy bratislavských učiteľov (IBU), v ktorom sú zapojené školy uvedené. Zámerom protestnej akcie je pripomenúť, že mzda slovenských učiteľov sa neodvíja od trhových pravidiel a je na úrovni sumy, ktorú sú ľudia ochotní zaplatiť za opatrovanie detí.

Deti so zdravotným postihnutím čelia vyššiemu riziku porušovania základných práv

Kategória: Aktuality

Pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím (3. december), vydala Agentúra EÚ pre základné práva správu, ktorá skúma formy, príčiny a prostredie, v ktorom sa pácha násilie na deťoch so zdravotným postihnutím a ktorá navrhuje kroky na boj proti nemu a na lepšiu ochranu týchto detí.

Odporúčanie ministra školstva Juraja Draxlera vo vzťahu k vianočným prázdninám

Kategória: Aktuality

Podľa príslušného ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. vianočné prázdniny trvajú od 23. decembra do 7. januára nasledujúceho kalendárneho roka vrátane.

Múzeum školstva a pedagogiky oslávi svoje štyridsiate piate výročie

Kategória: Aktuality

Múzeum školstva a pedagogiky oslávi svoje štyridsiate piate výročie sprístupnením výstavy zameranej na ukážky z toho najvzácnejšieho a najreprezentatívnejšieho zo zbierkového fondu. Prvýkrát budú predstavené výsledky múzejnej práce iným spôsobom ako tomu bolo doteraz, umocneným i zvoleným architektonicko-výtvarným a grafickým riešením celej expozície.

Vyhlásenie delegátov zjazdu OZ PŠaV k situácii v slovenskom školstve

Kategória: Aktuality

Delegáti VII. zjazdu OZ PŠaV na Slovensku vyzývajú vládu SR, ktorá vzíde z nadchádzajúcich parlamentných volieb, aby sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala ku konkrétnym systémovým legislatívnym krokom, ktoré povedú k zvýšeniu podielu HDP na školstvo a vedu na úroveň priemeru krajín OECD, skvalitneniu vzdelávacieho procesu a zlepšeniu sociálneho a ekonomického postavenia všetkých zamestnancov školstva. Vyzývajú aj politické strany, aby vo svojich volebných programoch špecifikovali svoj postoj ku školstvu a konkretizovali návrhy na riešenie aktuálnych problémov v školstve.

Ochranu práv v regionálnom školstve pomôže riešiť samostatný odbor

Kategória: Aktuality

V priebehu decembra začne riešenie problémov v regionálnom školstve koordinovať samostatný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Riaditeľom tohto odboru pre ochranu práv v regionálnom školstve sa stal bývalý podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a predseda Združenia stredného školstva Martin Maták.

Odborníci diskutovali o problémoch v slovenskom školstve v rámci 2. okrúhleho stola

Kategória: Aktuality

Predstavitelia profesijných organizácií z oblasti školstva, zástupcovia školských odborov, zriaďovateľov, občianskych združení, ako aj rektori a dekani vysokých škôl, analytici a predstavitelia Slovenskej akadémie vied diskutovali v Bratislave o slovenskom školstve. Okrúhly stôl zvolal minister školstva Juraj Draxler. Ide už o druhé takéto stretnutie, prvé sa uskutočnilo v marci tohto roka.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk