Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2022

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 4. marca 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie s účinnosťou od 4. marca 2022.

Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Zamestnávatelia možnosť v zmysle § 21a zákona č. 61/2015 Z.z. o OVP, požiadať do 31. 3. 2022 o „Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania“. 

Týždeň slovenských knižníc online 28. februára – 6. marca 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: http://sakba.sk/

Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v dňoch 28. 2. – 6. 3. 2022 pod spoločným mottom KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH.

Vzdelávanie detí cudzincov

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 146 ods. 1) vymedzuje deti cudzincov ako deti osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti, s povoleným pobytom na ...

Kľúčové slová

Novela vyhlášky k domácej izolácii a karanténe

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Povinná karanténa po úzkom kontakte s pozitívnym sa od 26. februára 2022 nebude vzťahovať na žiakov základných a stredných škôl, deti v materskej škole alebo v obdobnom zariadení a na pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní...

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 28. februára 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydal rozhodnutie s účinn...

Jazykové kurzy pre deti cudzincov - Oľga Pivarníková

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Zvyšujúci sa počet školopovinných detí cudzincov na Slovensku podnietil potrebu organizovania jazykových kurzov slovenského jazyka na prekonávanie komunikačných bariér. Praktická príručka Jazykové kurzy pre deti cudzincov prináša odpovede na dôlež...

Top 10 preventívnych odporúčaní proti šikanovaniu na školách

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia vydala 10 TOP preventívnych odporúčaní na úrovni školy proti šikanovaniu (ssi.sk).

Grantový program Talenty novej Európy

Kategória: Aktuality Autor/i: tne.sk

Prihlásiť sa do Programu je možné od 21. februára do 21. marca 2022 prostredníctvom online prihlášky, ktorú nájdete na webovej stránke www.tne.sk. Prihlášku je potrebné vyplniť a odoslať najneskôr do 24:00 h posledného dňa prijímania prihlášok.

Egocentrizmus – bariéra v kritickom a morálnom uvažovaní

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

Vyberáme z archívu Didaktiky Jednou z hlavných prekážok kritického a morálneho myslenia je egocentrizmus. Jedinec má tendenciu zamerať svoje konanie a úmysly na svoju osobu. Je to vnútorná bariéra, pretože je určovaná vnútornými rozhodnutiami a po...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk