Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela vyhlášky k domácej izolácii a karanténe

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Povinná karanténa po úzkom kontakte s pozitívnym sa od 26. februára 2022 nebude vzťahovať na žiakov základných a stredných škôl, deti v materskej škole alebo v obdobnom zariadení a na pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní, ak táto osoba nemá klinické príznaky ochorenia a kontakt s pozitívnou osobou bol v rámci školy alebo iného obdobného zariadenia.

Osoby, ktoré dovŕšili 6. rok života, musia mať po kontakte s pozitívnou osobou následne na verejnosti 10 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, ktorý môžu deti a žiaci v škole a v školskom zariadení nahradiť rúškom.

Úzke kontakty musia ďalej dodržiavať hygienu rúk a počas 10 dní obmedziť sociálny kontakt na príslušný kolektív triedy. 

U detí, ktoré boli pozitívne testované, naďalej platí minimálne päťdňová domáca izolácia (v závislosti od intenzity klinických príznakov). Rovnako platí povinnosť, že u osôb od 6. roka života je následne nutné nosiť na verejnosti ďalších 5 dní respirátor, ktorý môžu deti a žiaci v škole a školskom zariadení nahradiť rúškom.

Zdroj: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5038:novela-vyhlaky-k-domacej-izolacii-a-karantene&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk