Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 4. marca 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie s účinnosťou od 4. marca 2022.

Zmena v prevádzke zariadení školského stravovania nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 142 z 26. februára 2022, ktorým bola vyhlásená mimoriadna situácia podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Týmto rozhodnutím sa umožňuje vo všetkých zariadeniach školského stravovania poskytovať počas vyhlásenej mimoriadnej situácie stravovanie aj pre príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky.

https://www.minedu.sk/data/att/22401.pdf

Zdroj: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-4-marca-2022/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov