Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva - Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl". Termín: priebežne do uzavretia výzvy.

Oprávnení žiadatelia:

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu predstavuje sumu 32 607 212,001 EUR.

Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 30.6.2025 a to vrátane týchto dní. Do 30.6.2025 musí byť odstránená architektonická bariéra/y.

Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu môžu byť predkladané priebežne, t. j. žiadateľ môže predložiť ŽoPPM kedykoľvek odo dňa vyhlásenia tejto výzvy do termínu uzavretia výzvy.

Výzva

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vyzva-na-debarierizaciu-vacsich-strednych-skol/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev