Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2017  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Apríl 2017

Nové trendy v priemysle na prvej Night of Chances Engineering

Kategória: Výzvy Autor: Lucia Maková, PR Consultant

Budeme v budúcnosti potrebovať vodičský preukaz? Priemysel sa vyvíja tak rýchlo, že si vieme predstaviť, že o chvíľu nebudeme musieť naše autá ovládať. Z klasických zdrojov energie prichádzajú stále nové, alternatívne. Čo je reálne a čo je ešte stále iba hudbou budúcnosti, sa mohli študenti ale aj technadšenci dozvedieť na najúspešnejšom kariérno-vzdelávacom podujatí Night of Chances, ktoré bolo prvý raz orientované na tému strojárstva. Akcia prilákala 400 ľudí. 

Grantový program Gesto pre mesto - Raiffeisen banka

Kategória: Výzvy

Raiffeisen banka vyhlasuje grantový program Gesto pre mesto. Projekt treba prihlásiť do 15. mája 2017 (gestopremesto.sk). 

Najlepší podnikateľský zámer - celoslovenská súťaž

Kategória: Výzvy

Slovenské centrum cvičných firiem, špecializované pracovisko Štátneho inštitútu odborného vzdelávania spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlasuje už šiesty ročník celoslovenskej  súťaže Najlepší podnikateľský zámer. „Zamestnanci“ cvičnej firmy môžu poslať do 15. 05. 2017 vlastné podnikateľské zámery (siov.sk).

Pre Stredoškolákov Leadership Program

Kategória: Výzvy

Pre Stredoškolákov Leadership Program je 9- týždňový program zameraný na rozvoj vodcovských schopností potencionálnych stredoškolákov. Projekt je určený pre 30 študentov stredných škôl. Koná sa od 6. mája do 30. júna 2017. Prihlášky je možné posielať do 30. 4. 2017 (prestredoskolakov.sk). 

Festival vedeckých filmov priblíži vedu pre budúcnosť

Kategória: Výzvy

„Veda pre budúcnosť" je motto tohtoročného Festivalu vedeckých filmov, ktorý sa bude tentokrát konať 29. – 31. mája 2017, v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (www.fvf.cvtisr.sk).

Kvíz: Ako dobre poznáte Európsku úniu?

Kategória: Výzvy

Otestujte si vedomosti o Európskej únii a jej členských štátoch v novom kvíze od Eurostatu. Koľko obyvateľov má EÚ? Ktoré letisko v Únii je najvyťaženejšie? Ktorý členský štát má najviac lesov? Vyskúšajte si nový kvíz Eurostatu (euractiv.sk).

Junior Ambasádori UNICEF získali ocenenie Dobrovoľník/Dobrovoľníčka roka 2016

Kategória: Výzvy

CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum už po deviaty raz ocenilo dobrovoľníkov za ich nezištnú pomoc iným v predchádzajúcom období. Ocenení dobrovoľníci v deviatich kategóriách boli vyhlásení 10.4.2017 na MZVaEZ SR počas slávnostného galaprogramu. V kategórii Dobrovoľník v oblasti vzdelávania a životného prostredia získali ocenenie Junior Ambasádori UNICEF (www.unicef.sk).

Pozvánka na informačný seminár k aktuálnej výzve v programe Priority mládežníckej politiky

Kategória: Výzvy

Seminár sa uskutočnil v termíne 27.4.2017 o 13:00 h. v priestoroch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Má za cieľ ponúknuť žiadateľom o dotáciu priestor pre verejné konzultácie a pre objasnenie podmienok výzvy. Termín prihlásenia do 26.4.2017 do 12:00 h. (iuventa.sk).

3 bodky - neformálna konferencia pre milovníkov slovenčiny

Kategória: Výzvy

Jednodňová neformálna konferencia v Nitre je určená pre učiteľov slovenčiny, prekladateľov, žurnalistov, editorov, blogerov, copywriterov, ale aj laikov, jednoducho všetkých, ktorí sa chcú slovenčine venovať, neustále sa v nej vzdelávať a spoznávať ľudí s podobnými záujmami. Konferencia sa uskutoční 20. mája 2017 v Nitre (3bodky.milujemeslovencinu.sk).

Výzva - podpora praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2017

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlásilo dňa 12. apríla 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2017. Žiadosť s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ na MŠVV a Š SR najneskôr do 11. mája 2017 (www.minedu.sk).

Výzva - Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 300 000,- € na kapitálové výdavky na financovanie rozvojových projektov zameraných na odstránenie stavebných bariér v základných školách,  v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím a v špeciálnych školách (okrem špeciálnych materských škôl). Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ príslušnému Okresnému úradu v sídle kraja, odboru školstva v termíne do 26. mája 2017 (minedu.sk).

Nadácia SLSP - Otvorený grantový program

Kategória: Výzvy

Otvorený grantový program je určený pre verejnoprospešné projekty (neziskovky, mimovládky, MŠ, SŠ, športové kluby), ktoré budú zrealizované a zdokladované do konca kalendárneho roka 2017, a týkajú sa oblastí vzdelávania, sociálnej pomoci a zdravia, občianskej spoločnosti, kultúry, športu, životného prostredia, vedy a výskumu. Žiadosti treba zasielať do 31. 5. 2017 (do 13:00 h) (slsp.sk).

Letná akadémia: 2017 - Demokratické školské prostredie pre všetkých

Kategória: Výzvy

ŠPÚ v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy – pripravuje druhý ročník akadémie vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Letná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých sa uskutoční 10. – 14. júla 2017 v Bratislave a je určená pre základné aj stredné školy na Slovensku. Prihlášky vyplnené v anglickom alebo slovenskom jazyku môžu školské tímy zasielať v elektronickej podobe do 26. mája 2017. 

Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu na podporu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniuMaximálna výška účelových finančných prostriedkov pre jeden rozvojový projekt je 2000 € s možnosťou obdobia jeho realizácie od 8. júna 2017 do 30. novembra 2017. Konečný termín na predloženie žiadostí je 5. máj 2017 (minedu.sk).

Výzva - propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017

Kategória: Grantové výzvy

MŠVVaŠ SR vyčlenilo finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017. Cieľom výzvy je spropagovať zavádzania prvkov duálneho vzdelávania do odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ v spolupráci so zamestnávateľmi. Termín na predloženie žiadostí je do 5. mája 2017 (www.minedu.sk).

Výzva - predloženie žiadosti o financovanie projektu „Protidrogová prevencia 2017“

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 32 000 eur na financovanie rozvojového projektu „Protidrogová prevencia 2017“. Termín do 10. mája 2017 (minedu.sk).

Grantový program „Inovatívna základná škola“

Kategória: Výzvy

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje I. ročník grantového programu Inovatívna základná škola 2017. Nadácia dlhodobo podporuje finančné vzdelávanie na Slovensku. Ďalším cieľom v oblasti vzdelávania je podporovať rôzne inovatívne metódy formálneho vyučovania na základných školách, ich využitie v praxi, a samotné vzdelávanie učiteľov. Uzávierka programu je 28. 4. 2017 (mladez.sk).

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017

Kategória: Výzvy

Úrad vlády vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 za účelom podpory projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákupu športovej výbavy zameraných predovšetkým na deti a mládež. Termín predkladania žiadostí je do 31. mája 2017 (vlada.gov.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk