Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vzory

VZOR - Inventúrny súpis N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor inventárneho súpisu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Školský poriadok materskej školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor školského poriadku materskej školy.

VZOR - Prílohy k zápisu do 1. a úvodného ročníka ZŠ N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzory príloh - Podpisy zákonných zástupcov k elektronickej prihláške, Informovaný súhlas zákonného zástupcu o zaradení žiaka do úvodného ročníka - pre ZŠ, Informovaný súhlas zákonného zás...

VZOR - Oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Oznámenia o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky. 

VZOR - Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor smernice upravujúcej systém finančného riadenia a finančnej kontroly.

VZOR - Uloženie opatrenia vo výchove – napomenutie od triedneho učiteľa N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor uloženia opatrenia vo výchove – napomenutie od triedneho učiteľa. 

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa materskej školy - určenie príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor rozhodnutia riaditeľa materskej školy, ktorým sa určuje príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. 

VZOR - Rozhodnutie o určení výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textomnájdete vzor rozhodnutia, ktorým sa určuje výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí.

VZOR - Rozhodnutie - určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor rozhodnutia riaditeľa, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte.

VZOR - Smernica o zasielaní listových zásielok N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor smernice o zasielaní listových zásielok. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ