Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Vzory

Smernica pre organizovanie lyžiarskeho kurzu v rámci zimnej školy v prírode v MŠ + informovaný súhlas N

Autor/i: Mgr. Simonetta Holešová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Smernice pre organizovanie kurzov (lyžiarsky kurz, kurz korčuľovania) v rámci zimnej školy v prírode a informovaný súhlas pre vyslanie dieťaťa do školy v prírode. 

VZOR - Finančné prostriedky v pokladni rodičovského združenia N

Autor/i: Mgr. Erika Tornyaiova

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor zápisu finančných prostriedkov v hotovosti v pokladni rodičovského združenia pre potreby zasadnutia rady rodičov, kontroly a pod.

VZOR - Zápisnica z plenárneho zasadnutia rodičovského združenia a pozvánka na stretnutie rady rodičov N

Autor/i: Mgr. Erika Tornyaiova

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor zápisnice zo zasadnutia plenárneho rodičovského združenia.

VZOR - Žiadosť o oslobodenie žiaka/žiačky od telesnej výchovy (športovej prípravy) N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Žiadosti o oslobodenie žiaka/žiačky od telesnej výchovy (športovej prípravy).

VZOR - Plán výchovno-vzdelávacej činnosti zimnej školy v prírode - materská škola N

Autor/i: Mgr. Simonetta Holešová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Plánu výchovno-vzdelávacej činnosti zimnej škole v prírode - materská škola.

VZOR - Plán organizačného zabezpečenia školy v prírode N

Autor/i: Mgr. Simonetta Holešová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Plánu organizačného zabezpečenia školy v prírode pre materské školy

VZOR - Mzdový poriadok

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Mzdového poriadku. 

Vzor - Odovzdávajúci a preberajúci protokol

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu. Vzor je uvedený ako príklad, nie je záväzný.

VZOR - Inventarizačný zápis

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor inventarizačného zápisu. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania.

VZOR - Inventúrny súpis

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor inventárneho súpisu. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk