Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vzory

VZOR - Rozhodnutie o prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt do cirkevnej materskej školy N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková, JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzorovú schému Rozhodnutia o prijatí dieťaťa na adaptačné vzdelávanie do cirkevnej materskej školy. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania. 

VZOR - Prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková, JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzorovú schému Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do spádovej materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania. 

VZOR - Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do súkromnej materskej školy (od dovŕšenia dvoch rokov veku.) N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková, JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzorovú schému  Rozhodnutia o prijatí  dieťaťa do súkromnej materskej školy od 2 rokov veku dieťaťa. 

VZOR - Rozhodnutie o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková, JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzorovú schému rozhodnutia o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka. Vzorové rozhodnutie je aplikované na zriaďovateľskú pôsobnosť obce. Zriaďovateľskú  pôsobnosť je dôležité ...

VZOR - Rozhodnutie o prijatí žiaka do základnej školy v rámci autoremedúry. N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzorovú schému rozhodnutia o prijatí žiaka do základnej školy v rámci autoremedúry. Vzorové rozhodnutie je aplikované na zriaďovateľskú pôsobnosť obce. 

VZOR - Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do špeciálnej MŠ - zriaďovateľ - okresný úrad v sídle kraja. N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková, JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzorovú schému rozhodnutia o prijatí dieťaťa do špeciálne materskej školy. Zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja.  VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania. 

VZOR - Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy (od troch rokov veku) N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková, JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzorovú schému rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy (od troch rokov veku), ak je zriaďovateľom obec. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania. 

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa cirkevnej a riaditeľa súkromnej materskej školy N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková, JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzorovú schému rozhodnutia vydaného riaditeľom cirkevnej materskej školy a riaditeľom súkromnej materskej školy. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania. 

Poverená riaditeľka školy a členstvo v rade školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V praxi malých materských škôl je problém obsadiť 5 člennú radu školy. Zriaďovatelia zamestnávajú max. dve učiteľky, z ktorých jedna je riaditeľkou (resp. poverená riadením, a to v prípadoch, keď sa obci nedarí miesto riaditeľky obsadiť vymenovaní...

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a okresného úradu v sídle kraja N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková, JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzorovú schému rozhodnutia vydaného riaditeľom materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a riaditeľom materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja. V...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ