Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Vzory

Vzor - Odovzdávajúci a preberajúci protokol N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu. Vzor je uvedený ako príklad, nie je záväzný.

VZOR - Inventarizačný zápis N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor inventarizačného zápisu. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania.

VZOR - Inventúrny súpis N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor inventárneho súpisu. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania.

VZOR - Súhlas so spracovaním osobných údajov N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Súhlasu so spracovaním osobných údajov. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania.

VZOR - Zriaďovacia listina materskej školy

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Zriaďovacej listiny materskej školy.

VZOR - Žiadosť o prerušenie prevádzky MŠ počas letných prázdnin

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor žiadosti o prerušenie prevádzky materskej školy počas letného obdobia. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania.

VZOR - Súhlas zriaďovateľa s prerušením prevádzky MŠ počas letného obdobia

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor súhlasu zriaďovateľa materskej školy s prerušením prevádzky počas letného obdobia. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania.

VZOR - Rozhodnutie o určení výšky príspevku na žiaka v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor rozhodnutia o určení príspevku na žiaka v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

VZOR - Vymenovanie riaditeľa na zastupovanie

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor vymenovania riaditeľa školy/školského zariadenia na zastupovanie počas PN. 

VZORY - Hodnotenie pedagogického zamestnanca

Autor/i: PaedDr. Tatiana Homoľová, PaedDr. Martina Magová, PhD.

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor hodnotiacich hárkov k hodnoteniu pedagogických zamestnancov.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk