Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Vzory

VZOR - Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy (od troch rokov veku) N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková, JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzorovú schému rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy (od troch rokov veku), ak je zriaďovateľom obec. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania. 

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa cirkevnej a riaditeľa súkromnej materskej školy N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková, JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzorovú schému rozhodnutia vydaného riaditeľom cirkevnej materskej školy a riaditeľom súkromnej materskej školy. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania. 

Poverená riaditeľka školy a členstvo v rade školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V praxi malých materských škôl je problém obsadiť 5 člennú radu školy. Zriaďovatelia zamestnávajú max. dve učiteľky, z ktorých jedna je riaditeľkou (resp. poverená riadením, a to v prípadoch, keď sa obci nedarí miesto riaditeľky obsadiť vymenovaní...

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a okresného úradu v sídle kraja N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková, JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzorovú schému rozhodnutia vydaného riaditeľom materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a riaditeľom materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja. V...

VZOR - Žiadosť o prerušenie prevádzky MŠ počas letných prázdnin - žiadosť

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor žiadosti o prerušenie prevádzky materskej školy počas letného obdobia. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania.

VZOR - Žiadosť o prerušenie prevádzky MŠ počas letných prázdnin - súhlas

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor žiadosti o prerušenie prevádzky materskej školy počas letného obdobia - súhlas. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania.

VZOR - Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom sa nachádza vzor záväzného potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na štúdium zverejneného MŠVVaŠ SR v rozhodnutí o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy.

COVID-19 Opatrenie UVZ SR - podmienky pre konanie prijímacej skúšky na SŠ (UVZ SR)

Autor/i: -

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 určuje podmienky pre konanie prijímacej skúšky.

VZOR - SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová, PhDr. Anna Böhmerová

V súlade s § 5 ods. 7 písm. f) riaditeľ školy správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za predchádzajúci školský rok predkladá rade školy na vyjadrenie a zriaďovateľovi na schválenie.

VZOR - Koncepcia rozvoja školy/školského zariadenia - štruktúra

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová, PhDr. Anna Böhmerová

Povinnou súčasťou podkladov, ktoré uchádzač o funkciu riaditeľa predkladá vyhlasovateľovi, je aj návrh koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia (Stanislavová). 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk