Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vzory

VZOR - Pracovný poriadok pre školy a školské zariadenia vypracovaný podľa vzorového PP s aktualizáciami a komentármi N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor pracovného poriadku pre školy a školské zariadenia vypracovaný podľa vzorového pracovného poriadku s aktualizáciami a komentármi. Školy a školské zariadenia používajú Pracovný poriad...

VZOR - Poverenie výkonom špecializovanej činnosti uvádzajúceho odborného zamestnanca N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor poverenia výkonom špecializovanej činnosti uvádzajúceho odborného zamestnanca. Vzor nie je záväzný. 

VZOR - Ustanovenie rady školy - poverenie riaditeľa N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor poverenia riaditeľa zriaďovateľom ustanovením rady školy z dôvodu zániku členstva členov rady školy. 

VZOR - Žiadosť o poskytnutie sociálneho štipendia N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor žiadosti o sociálne štipendium pre stredoškoláka vzor súhrnnej žiadosti školy o platbu, vzor žiadosti školy o zúčtovanie platby. Zdroj: cvtisr.sk

VZOR - Dotazník na identifikáciu vzdelávacích potrieb pedagogického zamestnanca N

Autor/i: PhDr. Marta Zelená

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor dotazníka na identifikáciu vzdelávacích potrieb pedagogického zamestnanca.

VZOR - Motivačné štipendium N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor potvrdenia o motivačnom štidendiu, žiadosti strednej odbornej školy o platbu a súhrnný prehľad poskytnutých a zúčtovaných motivačných štipendií. Zdroj: cvtisr.sk

VZOR - Tehotenské štipendium N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor zmluvy o vyplácaní tehotenského štipendia, vzor žiadosti o priznanie tehotenského štipendia, vzor súhrnnej žiadosti o platbu a žiadosť o zúčtovanie poskytnutej platby.  Zdroj: https:...

VZOR - Rozhodnutia riaditeľa štátnej materskej školy o prijatí prestupom N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor rozhodnutia riaditeľa štátnej materskej školy o prijatí prestupom.

VZOR - Rozhodnutia riaditeľa cirkevnej materskej školy alebo riaditeľa súkromnej materskej školy o prijatí dieťaťa prestupom N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor rozhodnutia riaditeľa cirkevnej materskej školy alebo riaditeľa súkromnej materskej školy o prijatí dieťaťa prestupom.

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa materskej školy o zrušení individuálneho vzdelávania z dôvodu podľa § 28b ods. 8 písm. d) školského zákona N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor rozhodnutia riaditeľa materskej školy o zrušení individuálneho vzdelávania z dôvodu podľa § 28b ods. 8 písm. d) školského zákona.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Uznanie nároku príplatku za profesijný rozvoj A

Publikované: Aktualizované:

Uznanie kreditových príplatkov a náhrady atestácie A

Publikované: Aktualizované:

Platnosť kreditov získaných do 31.8.2020 A

Publikované: Aktualizované:

Príplatok za profesijný rozvoj N

Publikované: