Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 1/2017

1/2017

Vyraďovanie a likvidácia majetku v školách a školských zariadeniach

Ing. Ingrid Veverková Konečná

Po vykonaní procesu inventarizácie majetku manažment škôl a školských zariadení častokrát rieši otázku zákonného spôsobu naloženia s majetkom, ktorý neslúži svojmu účelu pre jeho opotrebenie, poško...

Význam klímy školy a školskej triedy v kontexte adaptačného procesu žiaka ZŠ

PaedDr. Tatiana Homoľová Mgr. Štefan Petrík

Cieľom príspevku je poukázať na význam klímy školy a školskej triedy v adaptačnom procese žiaka ZŠ. Začiatok školskej dochádzky býva často označovaný ako kardinálne obdobie v živote dieťaťa. V tomt...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk